Fra drøm til virkelighed

14.05.2018

Af: Arne Nielsen Fmd. for projekt ”Hjælp til selvhjælp i Kosovo”

Så lykkedes det at gøre drømmen til virkelighed, nemlig at skaffe 195.000 kr. til indkøb af en minibus til YMCA i Gjakova i Kosovo, som opfølgning på regionsprojektet i klubåret 2016/2017.

I Hardernes Y’s Men’s Club er vi meget taknemmelige over, at vi har modtaget i alt 97.000 kr. fra 18 Y’s Men’s klubber i Danmark til indkøb af minibussen. Dette beløb + 50.000 kr. vi har modtaget i støtte fra Østifternes Fond + Hardernes andre 45.000 kr. gjorde os i stand til at købe en velholdt fire år gammel Ford minibus til 8 personer.

På minibussen har vi skrevet ”From Y’s Men’s Clubs of Denmark to YMCA i Kosovo” + logo for Y’s Men og YMCA. - Efter 8 dage transport med en makedonsk lastbil er minibussen nu køreklar i Gjakova.  

Fra YMCA i Gjakova – ja hele Kosovo - med Dorina Lluka Davis i spidsen har man udtrykt stor glæde og tak for bussen, der vil komme til at gøre en positiv forskel for YMCAs arbejde på mange måder. Det gælder ikke mindst til transport til og fra den nye lejr, som Region Danmark havde som del af regionsprojektet 2016/2017. Og netop i disse dage påbegyndes opførelsen af lejren, som ventes at står færdig i forsommeren 2019.

I forbindelse med indvielsen af lejren arrangerer Hardernes Y’s Men’s Club en uges rundtur til Balkan, der afsluttes med lejrindvielsen i Gjakova.

Men endnu engang stor og velment tak til alle der bidrog til ”at gøre drøm til virkelighed”. Det viser igen igen, at Y’s Men udfører frivilligt arbejde, der nytter.