Kurset i Vinderup Y’s Men’s Hus.

GIV LIV-kursus

06.10.2018

Uden for på gavlen af Vinderup Y’s Men’s hus hænger en hjertestarter.

-Vi har så tit snakket om, hvordan den virker, og hvad vi vil stille op, hvis en person midt i et klubmøde eller ved genbrugssalg pludselig falder om. Nu har vi gjort noget, lyder det fra klubbens medlemmer.

40 personer fra klubben har netop gennemgået et 30 minutters introkursus i genoplivning med GIV LIV-instruktør Sonja Kræmmergaard fra Sørvad.

Kurset løftede sløret for mange spørgsmål, og alle fik demonstreret og mulighed for at afprøve udstyret. Ganske vist kan ingen på forhånd sige, hvordan man vil forholde sig som vidne til en ulykkessituation med hjertestop, men forhåbentlig er alle nu klædt lidt bedre på, hvis/når sådant skulle ske.

Livreddende førstehjælp - en folkesag
Giv Liv projektet er et samarbejde mellem Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning med besøg af en certificeret instruktør i genoplivning.
Hvert år får ca. 4.000 personer hjertestop, og målsætningen for Giv Liv projektet er, at flere skal overleve hjertestop, og at flere danskere får basal viden om genoplivning og tør træde til i tilfælde af hjertestop.

Chancen for at overleve afhænger af, om der i nærheden er et menneske, som gør noget og tør træde til, dvs. ringer 1-1-2 og starter livreddende førstehjælp og får fremskaffet en hjertestarter.

‘Hjerteredderkurser, 30 minutters intro i genoplivning’ er gratis og er én af mulighederne for at kunne hjælpe et medmenneske.
Kurset kan bestemt anbefales – og kan bestilles af andre interesserede via Internettet.