Besøg i danske hjem er givende for både gæster og værter

Give Y’s Men med i flygtningesamarbejde.

06.11.2016

I Give blev en Y`s Man for ca. 1,5 år siden involveret i en flygtningefamilies liv og skæbne.

Dette engagement førte til et ønske om, at nå ud til andre asylansøgere og flygtningefamilier, som var blevet boligplaceret i Give og omegn. De fleste lokalområder i landet har mærket tilstrømningen af flygtninge, – nok især på grund af krigene i Mellemøsten og Afghanistan.

Der er lavet mange forskellige tiltag fra frivilliges side landet over for at fremme integrationen. For at involvere så bred en vifte af lokalbefolkningen som muligt, blev der rettet henvendelse til andre lokale foreninger med humanitært indhold, - nemlig Red Barnet, Røde Kors, Lion’s Club, Rotary, Innerweel og Dansk Flygtningehjælp, - med henblik på at skabe et samarbejde.

Klubberne mødtes, - der blev udformet en samarbejdsaftale, og hver klub bød ind med forskellige tilbud. Det var f.eks. anskaffelse af tøj, møbler og andre ting, - træning i dansk, besøgs- og kontaktvenner, ture og udflugter, lektiehjælp, -  hjælp til at komme i gang med sport eller andre foreningsaktiviteter.

Der blev valgt tre humanitære kontaktpersoner – en repræsentant fra Y`s Men, en fra Røde Kors og en fra Innerweel. Disse tre fik til opgave at kontakte asylansøgerne og flygtningefamilierne, - og gøre opmærksom på mulighederne for hjælp og kontakt.

De adresser som var kendt, - fik besøg og fik samtidig udleveret en lille folder på dansk/engelsk med kontaktpersonernes telefonnumre. Efterfølgende har nytilflyttede flygtninge fået besøg, og der bliver så vidt muligt fulgt op på behov og ønsker. Kommunens integrationsafdeling og asylcenteret i Jelling er informeret om de frivillige kræfter, sådan at informationer om boligplaceringer kan meldes ud til kontaktpersonerne.

Det brede samarbejde mellem mange aktive borgere har haft stor betydning for den meget udsatte samfundsgruppe. I alt 14 familier har i større eller mindre grad haft gavn af de givne muligheder. Der er hele tiden brug for nye idéer og forbedringer. Et ønske for den kommende tid er etablering af en café med mulighed for at møde danskere, - snakke og hygge en gang om ugen, – måske i byens sognehus eller kulturhus.