Grønlandsprojektet har vokseværk

02.10.2017

Af: Evan Johansen

I klubåret 2015/16 indsamlede Y's Men's klubberne i Danmark 1,7 millioner kr. til projektet til fordel for grønlandske børn og unge fra familier, hvor de havde været udsat for misbrug. Projektet blev gennemført i samarbejde med Blå Kors Danmark og Blå Kors Grønland.

I slutningen af august måned var 19 andre danske Y´s Men og en repræsentant fra Blå Kors Danmark en tur i Grønland for at følge projektet, der primært handlede om, at lave væresteder i Blå Kors husene i seks byer. Samtidig blev der ansat en koordinator, der skulle forsøge at etablere arbejdet på de udvalgte steder, og skabe kontakt til frivillige samt myndigheder for at få tag i børn og unge, der har brug for et sted, at slappe af borte fra misbrug og overgreb.

På turen besøgte den danske gruppe tre byer – Ilulissat, Aassiaat og Maniitsoq. Her blev der ført samtaler med sagsbehandlere/ungdomskonsulenter og politi, som kunne berette om den aktuelle situation for børn og unge. Samstemmende kunne de berette om, at det ikke er en let opgave at få tag i børn og unge. Ressourcerne er små. Under vejs besøgte gruppen også Blå Kors husene, og førte samtaler med bestyrelserne for de enkelte afdelinger, og hørte om deres aktiviteter. Projektkonsulenten Nive Hellmann kæmper med opgaven og de fleste steder er man kommet mere eller mindre i gang. En af vanskelighederne er at finde frivillige, som kan gå ind i projekterne

- Der er ingen tvivl om, at vores projekt har gjort en forskel, men samtidig må vi konstatere, at det er en svær opgave, som Blå Kors Grønland sammen med Nive Hellmann har påtaget sig. Nogle steder er der for få ressourcer hos myndighederne, så der kan skabes de fornødne kontakter til de udsatte familier. Samtidig oplever man også, at det store alkoholmisbrug, der har præget mange familier er på retur. Men desværre ikke til det bedre, idet hash i dag bliver brugt af rigtig mange, fortæller Steen Christiansen.

Projektet har vokseværk

Oprindelig var det meningen, at projektet skulle målrettes mod seks byer, men det har bredt sig, så der er kommet nye byer med i projektet.

- Der er håb om, at det kan sprede sig til flere byer, det grønlandske landsting opfordre til et tættere samarbejde med Blå Kors med henblik på, at hjælpe børn og unge. Så selvom det er et vanskeligt arbejde, så ser det ud til at lykkes, og dermed er Y´s Men Region Danmark med til at gøre en forskel. Men det kræver et tæt samarbejde med myndighederne i Grønland og lokale frivillige, som skal engagere sig aktivt i arbejdet på at nå børn og unge. Projektlederen ansættelse udløber med udgangen af 2017, men der er begrundet håb om, at den kan forlænges, blandet andet fordi vi samlede så mange penge ind under projektforløbet, fastslår Steen Christiansen, der håber på, at man kan være med til at hjælpe flere børn og unge til en tålelig hverdag væk fra misbruget.

Ud over en oplevelse af projekterne, blev der også tid til at opleve den storslåede natur for de danske Y´s Men og deres ledsagere.