Gudstjenester på flere sprog

04.07.2017

Af: Evan Johansen

Lørdag eftermiddag stod der gudstjeneste på regionskonferencens program. Denne gang var dette programpunkt henlagt til tre af byens kirke. En beslutning som faldt i god jord hos deltagerne, som har savnet muligheden de seneste par år, fordi der ikke har været plads i de lokale kirker.

Deltagerne var på forhånd fordelt på kirkerne, og drog med busser og privat biler til Holstebro Kirke og Nørrelandskirken. Den sidste kirke, der bød til gudstjeneste, var Ellebæk Kirke lige i nærheden af Idrætscenter Vest. Også her blev der budt på en nyskabelse, idet arrangørerne havde besluttet at tilbyde en gudstjeneste på engelsk af hensyn til de mange udenlandske deltagere. Sammen med disse deltog en række danske Y´s Men, der er involveret i Internationalt arbejde i gudstjenesten.

Gudstjenesten var lagt i hænderne på sognepræst Martin Boje Christensen, der ud fra Den danske Folkekirkes liturgi havde tilrettelagt en fin gudstjeneste, der tog hensyn til at der var gæster fra mange forskellige kirkesamfund blandt via trosbekendelsen, hvor han brugte den nikænske udgave. Salmerne var nøje udvalgt efter, at de var kendte Europa over – blandt andet indledtes gudstjenesten med Frans af Assisis ”Solsang”.