Der blæses balloner op til påskehilsner på torvet i Holstebro

Gul påske

27.04.2017

Af: Suzette Munksgaard, Center for Ungdomsstudier

Holstebro FDF 1. kreds har forladt kredshuset for at lave ’opstandelse’ i gaden. Med gule påskeballoner, påskefortællinger og gadekridt sættes påsken i spil på et byløb, hvor FDF-børn og forældre får fornemmelse for påskens farver og fortællinger.

Denne påskeopgave er en del af projektet ’Det med Gud - men hvordan?’, hvor 40 spejdergrupper, FDF- og KFUM og KFUK grupper rundt omkring i landet arbejder med, hvordan værdi- og kristendomsformidlingen kan gøres sammen MED børnene med en flerdimensionel tilgang. Hvad sker der når både fortælling, aktivitet, samtale og refleksionen sættes i spil? Kan kristendomsformidlingen få en tyngde og karakter, som er bærbar og brugbar for både ledere og børn? 

En FDF-leder står klar på torvefliserne og byder velkommen til den første påskepost med en stor kasse gadekridt. Han forklarer: ”Her skal I lægge jer ned på fliserne, som en død, mens jeres far eller makker tegner med kridt rundt om jeres krop. Det skal være ligesom ved en ’crime-scene´, hvor man markerer, at her har den døde ligget.  Bagefter skal I tegne et hjerte inden i og skrive OPSTANDELSE ved siden af. ”

”Hvorfor skal vi det?” spørger en fregnet dreng.

Lederen er i gang med at dele kridt ud til alle og svarer hurtigt: ”Det er et godt spørgsmål! Det kan I tænke over, mens I ligger der!” Inden længe er torvet fyldt af kridt-kroppe og børnene staver sig frem til OPSTANDELSE. 

Ved post 2 får alle en håndfuld gule balloner, som skal pustes op og sammen med en påskehilsen bindes på cykler og skraldespande. De gule balloner svæver videre ned af gaden mod den tredje post, hvor Skærtorsdags fortællingen fortælles med brød og saft og der uddeles påskecitater med ’Tag det sorte kors fra graven, plant en lilje hvor det stod’. 

Efter at have lavet Langfredagskors slutter påskeløbet foran kirken, hvor en FDF-leder fortæller om, hvordan påskens gule opstandelse er ligesom kridt-stregernes ’crime scene’. Jesus stod op fra døde-graven. Det skabte en del opstandelse - derfor skulle I skrive opstandelse. Men han forsvandt ikke bare – han efterlod sit spor med et særligt mærke. Derfor skulle I tegne et hjerte, for Jesus har efterladt sit mærke hos os – et mærke af tro, håb og kærlighed! 

En FDF-leder fra Holstebro siger efterfølgende: ”Jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé at bringe forkyndelsen ud i byrummet. Jeg kan godt lide tanken om, at der hænger gule balloner, som kan minde folk om, hvorfor vi holder påske. Om det nødvendigvis lige kommer til at handle om, at det har noget med Jesus at gøre, fordi der hænger en gul ballon – men så ser de salmeverset… Hvis man har været i kirke tidligere, har man måske set salmeverset… Og så kan man sige, at vi som kristen børne-/ungdomsorganisation også kan vise, hvem vi er” 

Værdibåret arbejde er en vedvarende proces, hvor man til stadighed har brug for at (re)formulere og bevidstgøre de grundlæggende værdier, så de kan efterleves, udleves og opleves. Det har Y´s Men Regions projekt ’Det med Gud, men hvordan?´ været med til i år.

CUR´s to medarbejder på projektet ’Det med Gud, men hvordan?’ følger de 40 gruppers erfaringer med opgaverne her i foråret gennem online-refleksioner og besøg, observationer og interviews.  Som en leder sagde: ’Vi har stadig brug for kristendomsmaterialer og ideer, som er lige til at bruge, med en dybde og bredde der gør at vi også kan sætte vores eget præg på.  Denne opgave var et frisk, gult påskepust!