" Hjælp til udsatte børn i Grønland."

29.04.2016

I aftes blev den næst sidste klub besøgt med foredrag omkring dette års regionsprojekt. I alt er der 48 klubber der har haft besøg af Blå Kors eller undertegnede. Omkring 2000 Y´s Men har nu hørt om dette projekt. Stor tak til alle klubber der har haft dette på programmet.

Af Poul Henning

I efteråret er der yderligere 3 klubber der har sat projektet på programmet og til forår 2017 er der endnu 4 klubber.

Det har været fantastisk at besøge klubberne - set forskelligheden, - set hvordan hver klub fungerer rigtig godt med samme engagement og stor behov for at vide mere om projektet. Tak alle sammen!

De personer der skal med til renoveringsopgaven til sommer, er ved at blive klædt på til opgaven. Jeg tror alle glæder sig ligeså meget som jeg gør. Spændende bliver det,  - at se resultatet.

Vi planlægger at lave en rejse til sommeren 2017, hvor intreserede Y´s Men kan komme med og se hvad de indsamlede midler er anvendt til. Vi regner lidt i øjeblikket, men det vil sandsynligvis komme til at koste ca. 25.000,- pr. person. Denne pris dækker rejse, ophold og del pension. Vi skal på rejsen besøge 5 muligvis 6 byer, hvor projektet er omfattende. Der vil efter denne sommer komme meget mere om dette, men der har allerede været henvendelse fra flere personer, der er interesseret.

Jeg kan i skrivende stund ikke orienterer om det samlede beløb der er indkommet, - dog kan jeg noterer, at hvis vi overstiger de 1.2 mio. kr. vil alle midler tilgå Blå Kors. Blå Kors vil således lade disse overskydende midler bruges til at Nivé Heilmann kan fortsætte, således at perioden forlænges, hvilket vil være rigtig godt.

I morgen - torsdag den 28 april - rejser jeg til Grønland sammen med Gert Svendsen, BK, for at afholde møder med lokale entreprenører, møde med kommuner, politi, skoler, biskoppen i Nuuk og endelig sundhedsministeren i Grønlands hjemmestyre.