Humanitær transport til Letland 4.– 11. maj 2017

27.05.2017

Af: Birgit og Poul Johansen

Lemvig Y’s Men’s og Y’s Menette Club har igen haft en lastbil med gode ting og sager sendt til Letland. nærmere betegnet til byerne Livani og Cesis, hvor Lemvig Y’s Menette Club har søsterklubber.

Dagen før afrejsen var en del Y’s Men mødt op for at hjælpe med at læsse bilen. Turlederen, Verner Dahl, har stor erfaring med at pakke lastbil, da han har kørt med humanitær hjælp til Østeuropa i adskillige år. Og jeg skal love for, at han kan stuve en last. Efterhånden om diverse møbler kommer på plads, bliver alle hulrum stoppet med sække og poser med tøj som Lemvigs borgere samt tøjforretninger har afleveret i vores genbrugsbutik på Østerbjerg. Laust Feldborg var med som ”anden pilot”. Naturligvis skal begge deltagere have kørekort til lastbil, så det er stærkt begrænset, hvor mange, der kan komme i betragtning.


Vi lader Verner Dahl fortælle: Efter en problemfri kørsel gennem Tyskland, Polen og Litauen nåede vi midt på lørdag eftermiddag frem til Livani, hvor vi fik en hjertelig velkomst af deres Y’s Men’s Club, der næsten var mødt mand af hus og var klar til at give en hånd med ved aflæsningen. Det var nemt at se, at vi var ventet, og alle var ivrige efter at hjælpe.Det var tydeligt, at de var spændte på, hvad vi havde med til dem denne gang.


Efter aflæsningen var det tid til en bid mad. Kommunens repræsentant var naturligvis med ved måltidet, og kommunen var vært.Vi er meget overbeviste om, at hjælpen, vi kommer med, er af stor betydning. Både for befolkningen og for de institutioner, der modtager effekter fra vores transport. Det lagde kommunens repræsentant bestemt heller ikke skjul på. Han gav tydeligt udtryk for kommunens store taknemlighed.

Livani klubbens medlemmer gik straks i gang med at sortere, så de fik et overblik over,hvad de havde modtaget
Næste morgen kom to fra klubben for at sige farvel og tak – de fortalte, at man havde sorteret helt til klokken fire om morgenen.De var trætte, men meget glade.Livani kommune inviterede alle os 13, der tager til Area i Letland 2017, til at besøge dem en dag som deres gæster, for derved at vise os deres store taknemlighed, det’ for børn!.


Cesis:

Også her var vi ventet, og alle stod klar til at tømme lastbilen. Flere af både byens og omegnens beboere havde i de sidste uger spurgt, om det ikke snart var den tid, hvor transporten fra Lemvig ville ankomme.Jo, vi var ventet og særdeles velkomne, for både Y’s Men’s Club og befolkningen i Cesis ser frem til vores besøg. Nogle af de medbragte effekter var allerede lovet bort. Fx skulle skolemøblerne ud på en skole cirka 25 km fra Cesis.


Denne gang havde vi fået rigtig meget nyt tøj med (40 fyldte sække fra Nordsmark i Vemb plus nogle kasser fra Degn i Holstebro). Sikken jubel der blev. De tæpper, Y’s Menetterne havde strikket, vakte også megen glæde.Der var også cykler med, som cykelforretninger i Lemvig havde doneret. Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, hvordan de blev modtaget.


Cesis’s klubmedlemmer gik straks i gang med at sortere og gøre klar til salg. Vi håber, at samtlige Lemvigs Y’s Men og Y’s Menetter ved, at klubben i Cesis sælger fx møbler og sko, for derved at skaffe penge til humanitær hjælp til nogle, der er virkelig trængende.


De fortalte bl.a. om en ung mand, der manglede proteser. Han havde mistet begge ben ved, en ulykke, og det er ikke svært at forestille sig, hvad det betyder for en ung mand. Men der er ingen hjælp eller støtte for den slags i Letland.Julen 2016: Her havde klubben lavet mange store pakker med tøj, legetøj, madvarer m.v., hvad der skulle til, for at hver familie kunne skabe julestemning – altså familier, der ikke selv havde mulighed for at gøre julen til noget særligt.


Desuden holdt man nogle arrangementer for børn og familier.Klubbens præsident, som er skoleleder, fortalte om en af sine elever, som var kommet hen til hende en dag for at fortælle: ”Jeg har fået en rigtig seng!” Og som hun sagde: ”Da blev mine øjne våde, selv om jeg godt vidste, at han havde fået sengen.”


Dette er blot for at nævne nogle af de tiltag, man yder hjælp til med det, vi bringer fra Lemvig.Kære venner i Lemvig Y’s Menette og Y’s Men klub.


Når vi hører om disse forhold, rører det os meget, og vi glæder os over, at vore to klubber i Lemvig er med til at gøre en forskel for nogle af de mennesker, der bor og lever under så elendige lettiske forhold, at de dårligt har til dagen og vejen. Der er ikke noget, der hedder socialhjælp.Samtidig skal vi ikke underkende det store arbejde, de to lettiske klubber yder for at bringe hjælp til dem, der trænger mest.


Efter hjemkomsten overbringer Laust Feldborg og Verner Dahl en stor tak til alle, der har doneret eller på anden måde bidraget til, at det blev muligt at køre så mange nyttige effekter til vore Y’s Menetters lettiske søsterklubber, der nu står med ansvaret for at få tingene ud til de mest trængende.

[læs mere]