Julefrokost og nyt komfur under Parasollen!

14.11.2015

Parasollen, KFUM’s Sociale Arbejde’s værested i Struer og Struer Y’s Men’s Club samarbejder, og bekræfter hermed de nære bånd der er mellem de 2 organisationer. Målet for begge organisationer er blandt andet at støtte og yde omsorg for samfundets svageste.

Ved Struer Y’s Men’s Club’s 2. uddeling i 2015 blev der uddelt 229.000 kr. i alt, til 26 forskellige organisationer.

Parasollen er en af modtagerne der fik 26.000 kr. til et nyt og mere effektivt komfur samt et bidrag til en julefrokost for stedets brugere.

Parasollen har i år skiftet adresse, og har endvidere gennemgået store forandringer. Der er skåret væsentligt ned i det tilskud der tidligere har været fra Struer kommune. Beskæringen var så stor at der en periode var udsigt til en lukning af Parasollen. Der er foregået en del svære forhandlinger med Struer kommune om tilskud, lokaler og værestedets berettigelse. Heldigvis endte det hele godt med at Struer kommune nu stiller lokaler til rådighed vederlagsfrit og tilskuddet er fra 1. januar landet på 400.000 kr. årligt. Det er mindre end tidligere, men ved at søge hjælp fra forskellige instanser om støtte, er der nu optimisme under Parasollen!

Brugerne har fundet vej til det nye sted, og det ser ud til at bruger antallet er voksende. Der er kommet mange beløb ind som støtte til arbejdet. Her kan nævnes at mange af kirkerne i Struer provsti har sendt en god del af det indsamlede Høstoffer der indsamles ved Høstgudstjenesterne i kirkerne. Struer Y’s Men’s Club har også ved den 1. uddeling i år sendt 30.000 kr. til at supplere driften af Parasollen.

Ved uddeling blev der til Y’s Men Region Danmark sendt 91.000 til projekter og fonde. Her skal særlig fremhæves Regionsprojektet til Blå Kors Grønland,- De Grønlandske børn. Her  blev der bevilliget 45.000 kr. og til TOF 25.000 kr. 

Det er vigtigt at vi sørger for stor støtte til årets Regionsprojekt. Det er et meget vigtigt område at få gjort noget ved. Det vil jo være rigtig fint hvis beløbet kan blive væsentligt større end de 1,2 mill. der er målet!

Uddelingen foregik i Struer Y’s Men’s Club’s Genbrugs forretning. Her bliver de fleste af pengene jo også genereret. Alle modtagere af penge fik endvidere et nummer af Magasinet WAI med sig hjem.