Lørdag den 22 april kunne Distrikt Himmerland afholde deres distriktskonference i kirkecentret i Aars…

23.04.2017

Af: Poul E. Petersen

Der var et meget flot fremmøde, så det kunne glæde distriktsguvernør Poul Vadsholt, at se den store opbakning der var fra klubberne.

Distriktsguvernøren kunne dog fortælle, at der kunne have været mange flere, men grundet guldbryllup og andet festivals, så var der som han nævnte ”lovlige” afbud, hvilket også gjaldt Brotherhood Funds assistent Jens Pedersen der glimrede med sit fravær, fordi han havde valgt at fejre sin 80 års fødselsdag samme dag.

Generalforsamlingen forløb normalt med en god beretning fra distriktsguvernøren - som kunne berette om de mange ting, man havde nået i det forgangne år. Regnskab og budget var der heller ikke så megen kritik af, selv om skatmesteren bebudede, at der kunne blive tale om en beskeden efterbetaling fra klubberne. Så begge beretninger blev enstemmigt vedtaget.

Beretningerne fra klubpræsidenterne vidnede om en meget høj aktivitet i klubberne, og hvad pengerejsningerne angår - må man sige, så går det rigtig godt. De fleste præsidenter kunne nævne meget store beløb, som kan tjene de mange formål - der til stadighed - bliver søgt om i vores bevægelse.

Den nye omstrukturering, der er på tale - har også været en del af det klubberne har beskæftiget sig med. Alle er stort set enige om - at der skal nytænkning til, men da spørgsmålet om ændring af distrikterne er på tale - så står man sammen, og vil nok ikke acceptere - at der bliver rørt ved det.
Beretningerne kommer sammen med distriktskonferencens referat på følgende link: http://www.himmerland.ylokal.dk/index.php?id=1362


Distriktsguvernøren kunne også nævne de snesevis af poster som distriktet besidder i efterskolernes repræsentantskaber og bestyrelser rundt i distriktet. Kommende distriksguvernør Børge Christensen fra Støvring præsenterede sig selv, og ingen tvivl - en ny ildsjæl er på vej - til gavn for distriktet.

Regionsledelsesmedlem Gorm Skousen kunne overbringe regionsleder Jens Nielsens hilsen til distriktskonferencen.

Efter generalforsamlingen var der kirkegang i Aars Kirke v/ sognepræst Arndt Jessen Hansen


Festaften….

Festmiddagen blev afhold på Kimbrerkroen med en udsøgt middag og underholdning.Aftenens taler præst og fortæller Anne Røndal havde valgt emnet: ”Livet er altid større end vi troede” - og fortalte en historie om Ingmars sønnerne, hvor alle førstefødte drenge fik navnet Ingmar efter slægtsgårdens grundlægger.

Ingmarssons er en roman skrevet i 1901 af Selma Lagerlöf. Faktisk, den indledende del af den større roman Jerusalem, men Ingmarssons blev også offentliggjort som en stand-alone roman. Bogen handler om Ingmar Ingmarssons, en ung landmand, som har arvet et stort gods efter sin afdøde far. Ingmar har haft en kompliceret forhold til Brita, en kvinde, han ville gifte sig med. Ægteskabet blev dog aldrig til noget på grund af at Brita kvalte det barn, hun havde med Ingmar. Så hun blev idømt fængsel. Den religiøse Ingmar begynder nu at bede sin far i himlen om hjælp til, hvordan han agter at gå videre med Brita; om han skulle give hende en chance, eller vil han ignorere hende? Det spørgsmål besvarede Anne Røndal på en gribende måde, og under hendes fortælling var der så stille, at man kunne have hørt en knappenål falde til gulvet.Udover aftenens taler var der også underholdning af museumsfolkene fra Johs. W Jensens museum i Farsø. De spillede og fortalte historier på dialekt, som kun de ”indfødte etniske” havde en chance for at forstå, og tilflytterne fra den anden side af bæltet, for dem kunne de lige så godt have været russisk.

Distriksguvernøren havde også valgt at man byttede nåle på konferencen, idet han mente - at det var noget der vedrørte alle, og ikke noget der bør foregå i en lille lukket kreds, - Go’ ide’. Seancen blev foretaget af regionsledelsesmedlem Gorm Skousen.

Anne Røndal sluttede aftenen af med en kort andagt, og de fremmødte kunne drage hjem med mindet om endnu en dejlig dag i Y’s Men’s familien.