Lunderskov Y`s Men`s club - har uddelt 116.000 kr

21.06.2018

Af: Lunderskov Y`s Men`s Club, Informationsudvalget, Ruth Kristensen

Midlerne kommer fra klubbens store aktivitet – loppemarkedet. Loppemarkederne er baseret på medlemmernes frivillige arbejde og lokalområdets levering af ”lopper”. Der afvikles 4 loppemarkeder om året på Loppegården, Rolykkevej 4 i Lunderskov.

Klubben er en del af en verdensomspændende organisation, som på folkekirkelig baggrund bl.a. arbejder på at skaffe midler, der uddeles til projekter, foreninger og enkeltpersoner.

Der er det sidste år givet støtte til: Lydavisen, Frivilliggruppen Kongsbjerghjemmet, Landbomuseet, Senior u/grænser, Hope and Future, Læger u/ grænser, hjerneskadeforeningen, Søndagsskolen og Lyngsbo-lejren, Spejderne i Jordrup og Bække/Gesten, Tværkulturel Sommerlejr, KFUM Børnefestival, Teen sommerlejr & KFUM & K Trekanten, Legetøj til Indien, Dansk Balkan Mission og KFUM`s Soldatermission.Desuden er der bevilget midler til 2 Regionsprojekter. ”Velkommen til mit hjem – når integration begynder i børnehøjde” og "Skoleudvikling i Bangladesh"

Det er en stor tilfredsstillelse for klubben og klubfællesskabet at kunne yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer i lokalområdet, i det hele taget over for mennesker der har behov.

Klubben kan fejre jubilæum i 2019: Klubben har fungeret siden 1969 – og kan således holde 50 års jubilæum til juni 2019. Der er 40 medlemmer og klubben er den største i distriktet og der kommer jævnligt nye medlemmer til.Klubbens ledelse skifter hvert år. Holger Møberg, der senest har været vicepræsident i Lunderskov Y`s Men`s Club, er ny præsident for kommende sæson. Han afløser Henning Grosen, der det sidste år har været en meget aktiv leder på posten. Karen Hansen er valgt til vicepræsident, hun er det første kvindelige medlem af ledelsen. I sæson 2016-2017 blev vedtægterne ændret således, at der nu også optages kvindelige medlemmer.

Tak til Christian Steensgård, der forlader ledelsen efter 3 år og velkommen til den nye ledelse.