Møde/kursus med ISOBRO om den kommende databeskyttelsesforordning

10.10.2017

Af: Jørgen Kallesen, regionssekretær

ISOBRO havde inviteret til at deltage i en kursusdag vedrørende den kommende databeskyttelsesforordning, som træder i kraft den 26. maj 2018.

Kurset blev afholdt både på Sjælland, hvor RDE Christian Frovin Lorentzen deltog og i Jylland, hvor RD Kristen Grysbæk, RSF Axel F. A. Hansen og RSA Jørgen Kallesen deltog. Kursusleder var Mette Grovermann, som gennemgik hovedlinjer i den nye forordning, og hun knyttede på fortrinlig vis den forskellige problemstillinger sammen med deltagernes specielle organisatoriske forhold. I forhold til Y’s Men udtalte hun utvetydigt, at ”det med Portalbuzz kan I godt glemme alt om”.

De nye bestemmelser vil få afgørende indflydelse på vores håndtering af personlige oplysninger, som Regionen ligger ind med, men også på de data, som regionen får fra klubber og distrikter samt e oplysninger, som klubberne administrerer selv.

Loven får indflydelse på den måde, vi håndterer vore mails på, og på indretningen af hjemmesiden www.ysmen.dk. Informations- og adressebogen samt www.find.ysmen.dk og klubbernes klubprogrammer.

Det skal oprettes databehandlingsaftaler med vore kontrakt- og samarbejdspartnere, som f.eks. DKM, Videbæk Bogtrykkeri, Flexmind, Area, Region Norge, International Head Quarter m.fl.

I forhold til klubber, distrikter og medlemmer vil der være behov for at lave nogle beskrivelser af, hvorledes Regionen håndterer de date, som vi kommer i besiddelse af, og der kan være behov for at lave specielle ”indmeldelsesblanketter” til nye medlemmer.

Et godt kursus, som dog kun berørte ”den synlige del af isbjerget”, da der er tale om et meget stort og ganske kompliceret nyt regelsæt.

Efter mødet blev det besluttet, at RD Kristen Grysbæk indkalder i et møde om, hvorledes denne nye udfordring håndteres i Regionen.