Mulighed for Y’s Men’s Club i Gjakova

27.10.2016

Af: Arne Nielsen, Fmd. for Kosovoudvalget i Hardernes Y's Men's Club

Primo oktober var RSD for extension i Area Europa PIP Poul V. Thomsen og Arne Nielsen, fmd. for Kosovoudvalget, Hardernes Y's Men's Club, ”Hjælp til selvhjælp i Kosovo” på besøg i Gjakova i Kosovo med henblik på at få lagt de første spæde frø til Gjakova Y’s Men’s Club

Det blev en meget positiv oplevelse både at erfare YMCAs store arbejde og at se de fantastiske omgivelser som lejren for børn og unge, der er en del af dette års regionsprojekt, skal placeres i. Men ikke mindst var det meget positivt at erfare den store interesse, der var for at få startet en Y’s Men’s Club. 

Der er p.t. mindst 15 personer i forskellig alder og køn (se foto), der er interesseret i at være med i en Y’s Men’s Club, der kan støtte det lokale YMCA arbejde, hvor man i Gjakova YMCA har ugentlig kontakt med op mod 400 børn og unge. 

Man nedsætter nu en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med klubplanerne, og Poul og jeg har lovet at komme på besøg igen primo april 2017, hvor vi skal gå videre med træning af medlemmerne og det nødvendige papirarbejde. 

Hardernes Y’s Men’s Club har lovet i mindst fem år under opstart og chartring, at være moderklub for Gjakova Y’s Men’s Club, som vi håber kan komme ind under Region Danmark som den første klub på Vestbalkan. 

De drømmer om at blive chartret i efteråret 2017, men lad os nu se. Ting tager som bekendt tid, men Gjakova Y’s Men’d Club vil ganske sikker blive en realitet på et tidspunkt inden for et år eller to. 

Fra primo 2017 starter man YMCA arbejdet op i Peja med 100.000 indbyggere, hvor kommunen har stillet vederlagsfrie lokaler til rådighed til såvel mødevirksomhed for børn og unge samt lokaler til en genbrugsbutik. 

Lejren, som er en del af årets regionsprojekt, bliver placeret i Junik Kommunen, der har sponsoreret 5 hektar skovareal til lejren  midt mellem Gjakova og Peja - ca. 20 minutters kørsel fra begge byer.  

Ja, både Poul og jeg blev overbevidste om at Y’s Men’s støtten fra Region Danmark på mange forskellige måder virkelig gør en forskel i Kosovo. 

 

Arne Nielsen PRD og RSD for regionsprojektet i Kosovo Fmd. for Kosovoudvalget i Hardernes Y's Men's Club, Holstebro