Nibe Y’s Men’s Club har holdt flyttedag…

29.11.2017

Af: P. E. Petersen

Nibes nye sognegård bliver nyt hjemsted for Nibe Y’s Men’s Club

Søndag den 26. november kunne Nibe - Vokslev Sogn indvie deres nye sognegård. Lokalerne har været i brug en månedstid. Konfirmanderne, kirkens torsdagsklub samt Y’s Men har taget de nye hyggelige lokaler i brug.

Indvielsen startede med gudstjeneste med Biskop Henning Toft Bro - der som sædvanlig, i sin prædiken, kunne få kirkegængerne til at røre lattermusklerne. Nibe Kammerkor samt børnekirkekoret optrådte i dagens anledning i kirken. Orgelet blev også akkompagneret af hornmusik.

Inden flytningen have Nibe Y's Men's Club anvendt lokalerne i den gamle Dommer Gaard. Lokalerne er nu overtaget af provstiet som er flyttet til Nibe.

Klubben når dog ikke i år, at afholde juletombola i den nye sognegård. Juletombolaen som er en tilbagevendende tradition op til jul, vil formodentlig fremover blive afviklet i sognegården sammen med andre tilsvarende arrangementer. Klubben fik dog i år husly i det lille kirkehus - der indtil nu har fungeret som konfirmandstue.

Indvielsen sluttede med en reception, og byens restauranter og cafeer havde i fællesskab lagt sig i selen, og fremtryllet en masse lækkert spiseligt, anrettet på buffet - og rigeligt til de mange fremmødte.

Klubben havde i forbindelse med receptionen fået lov til at promovere klubben med en lille stand, hvor der kunne fremlægges brochurer, magasinet WAI m.m.