klubmedlemmer fa Nibe Y’s Men's Club og KFUM og KFUK

Nibe Y’s Men’s Club og KFUM-K Frejlev voksenafdeling, besøgte det nye Folkekirkens Hus i Aalborg.

17.09.2016

Af: Poul E. Petersen

Klubben har i gennem årene været på mange spændende besøg i firmaer, institutioner etc. Besøget i Folkekirkens Hus, vil blive husket lang tid fremover.

Henrik Thorgaard daglig leder af huset kunne fortælle om de mange aktiviteter, og om hvordan det hele kom i gang.

I 2014 købte Budolfi Sogn, Budolfi provsti i samarbejde med Aalborgs øvrige provstier og Aalborg Stift den gamle Nationalbank. Pris: 40 mio. kr., og efter en restaurering på omkring 20 mio. kr. fremstår huset nu som et godt bud på, hvordan man kan drive kirke- & kulturhus anno 2015.

Henrik Thorgaard fortalte, at Folkekirkens Hus er for alle. Man skal ikke være ”specielt kristen” for at komme til de mange spændende arrangementer i huset.

Alle, der har lyst til at opleve, livet i al dets mangfoldighed – hvad enten det er ved en koncert, et foredrag, en sangaften, en diskussionsaften, en højskoleaften, en salon- aften eller noget helt andet – er velkomne i Folkekirkens Hus.

I Folkekirkens Hus vil vi dialogen. Vi vil tale om – og lytte til – hvad det er, der beriger os som mennesker, hvad det er for værdier, vi lægger til grund for vore liv. Vi vil tale om – og lytte til – hvordan vi bruger disse værdier i vores hverdag – i den daglige omgang med vore medmennesker og i det vi foretager os såvel i vores fritid som på vores arbejde.

På den måde, - kan man godt sige, - at Folkekirkens Hus bliver et moderne forsamlingshus, forstået som et omdrejningspunkt for det menneskeliv, vi på smukkeste vis er blevet tildelt.

Her vil vi opleve, vil vi feste, vil vi samtale og diskutere, vi vil synge, vi vil spise med hinanden, og vi vil begrave os i – og fryde os over – egne og andres talenter – i fællesskab og i forståelse.

Lokomotivet i dagligdagen

Henrik Thorgaard der er en sand ildsjæl der med sit engagement og spidskompetencer og med en fortid i medieverden, er den rette mand til at udfylde rammerne. Henrik Thorgaard kommer fra en stilling som orkesterchef for Prinsens Musikkorps i Skive, og har tidligere arbejdet som programmedarbejder og har været redaktør på DR Midt & Vest i Holstebro.

Fællesskabet står højt på listen for Henrik Thorgaard, og det kom til udtryk, da han i sin tid som redaktør og producent på DR Midt & Vest gjorde et stort arbejde for at sætte fokus på såvel den professionelle musik som på amatørmusikken fra Danmarks yderområder. En ideologi, han tog med i sit nye job.

Henrik Thorgaard understreger at de værdier der er drivkraften i hverdagen er:

Tre lag
Ligesom huset er i 3 etager er Folkekirkens Hus delt i tre lag.

Det første lag: Består af et arbejdsfællesskab mellem 25-30 medarbejdere, som vil få deres daglige arbejdsplads i Folkekirkens Hus. Det skulle gerne give nogle synergieffekter, som kan bruges i videreførelsen af de projekter, som kommer til at ligge i Folkekirkens Hus regi.

Det andet lag: Består af en række kirkelige aktiviteter. Budolfi Kirke flytter deres konfirmandundervisning, teologiske voksenundervisning mv. over i Folkekirkens Hus, der tillige selv vil stå for afholdelsen af en række kurser, som henvender sig til præster, menighedsrådsmedlemmer, Kirke- og kulturmedarbejdere, organister, kirkesangere mv.

Det tredje lag: Består af en række udadvendte aktiviteter, som f.eks. koncerter, foredrag, samtaleaftener, højskoleaftener, sangaftener mv., hvor kendte kunstnere gæster Folkekirkens Hus for at dele deres kunst og begavelse med alle, der har lyst til at se, lytte, samtale, diskutere og lære.

Merværdien
I Folkekirkens Hus vedkender vi os kristendommen, og vi tør godt tale om den, ligesom vi godt tør tale om andre religioner og andre opfattelser af den fantastiske verden, som vi alle har været så heldige at blive en del af, men huset skal selvfølgelig hedde Folkekirkens Hus alene af den grund, at det er Folkekirkens hus.

Men der er ikke noget farligt ved det! Tværtimod! Man kan roligt række fingeren i vejret og vedkende sig et tilhørsforhold, for huset er også dit, og det kommer til at rumme en mangfoldighed af aktiviteter og arrangementer, som alle har det tilfældes, at de skal være med til at give os fantastiske oplevelser, gøre os meget klogere og skabe merværdi.

Ikke merværdi i økonomisk forstand, men værdi i form af oplevelsen i sig selv, og værdi forstået som samtalen om de værdier, som betyder noget for os hver især som mennesker.

Dialogen
I Folkekirkens Hus vil vi dialogen. Vi vil tale om – og lytte til – hvad det er, der beriger os som mennesker, hvad det er for værdier, vi lægger til grund for vore liv. Vi vil tale om – og lytte til – hvordan vi bruger disse værdier i vores hverdag – i den daglige omgang med vore medmennesker og i det vi foretager os såvel i vores fritid som på vores arbejde.

Frivillige medarbejdere
Henrik Thorgaard fortsætter med at sige, - uden frivillige medhjælpere har man ikke ”en kinamands chance” for at holde det store hus i gang med alle dets aktiviteter. Vi søgte i avisen om frivillige til at hjælpe os, og håbede på, at en halv snes mennesker ville byde ind, men overraskelsen var stor, da ikke mindre end det tredobbelte bød ind, og man nu har en stab af frivillige der letter dagligdagen. Vi kan i Nibe Y’s Men’s Club være stolte af, at nogle af klubbens medlemmer er med i den frivillige stab.

Andre nyder også godt af det store hus
Huset bliver også anvendt af en del interessegrupper i dagligdagen og er med i det store samarbejde. Ligeledes rummer det også en del undervisningslokaler og møderum, der alle kan ommøbleres så de kan opfylde en masse formål. Ligeledes er alle rum udstyret med moderne AV udstyr, samt informationstavler der løbende fortæller hvad der sker og hvor det sker.

Danmarks første Folkekirkens Hus
Huset der af sin art er det første i Danmark har stor bevågenhed, og vil sikkert komme til at blive model for flere kommende fortæller Henrik Thorgaard, - vi har ofte besøg af de andre stifter der kikker os lidt i kortene, og gad vide om det ikke vil bære frugt.