Ny Y’s Mens Club på vej i Vesthimmerland den 17. november

30.10.2018

Af: Hardi Kristensen, Kimbrernes Y’s Mens Club

Den ny klub får navnet Vesthimmerlands Y’s Mens Klub og hjemsted for klubben er Farsø Sognegård. Initiativgruppens mål var at lave en klubform og struktur, der tilgodeser singler og yngre familier. Bla. derfor afvikles klubmøder i rotation mandag, tirsdag og onsdag med 3 ugers mellemrum.

Klubben chartres med 23 medlemmer.

De 2 nuværende Y’s Mens Klubber, Aars Y’s Mens Club og Kimbrernes Y’s Mens Y’s Mens Club har i længere tid talt om at etablere en ny klub. De 2 eksisterende klubber har hver især 42-43 medlemmer, hvilket er en passende størrelse for en klub. Derudover syntes de 2 klubber, at det skulle prøves af, om der kunne dannes en klub for personer i aldersgruppen 35-55 år.

Dette aldersinterval er lidt yngre end i de 2 nuværende klubber, men er derfor også med til at sikre generationsskiftet i Y’s Mens organisationen.

Initiativgruppen har kontaktet adskillige personer, som kunne være interesserede i, at etablere en ny klub. Og den 3. maj 2017 kunne der på Farsø Efterskole afvikles et informationsmøde om en ny Y’s Mens Club med 36 deltagere fra Farsø og Aars området.

Klubben skal være spændende og givende, og først og fremmest være et frirum og en klub, hvor der prioriteres det gode samvær. Der arrangeres spændende møder, hvor oplægsholdere sætter fokus på aktuelle emner med plads til spørgsmål og debat. Klubben tager også ud og oplever natur, kultur og aktuelle samfundsmæssige forhold.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold for derved at styrke medlemmernes engagement lokalt, nationalt og internationalt.

Den nye Y’s Mens klub har, som andre Y’s Mens klubber, til formål at støtte børne- og ungdomsarbejde samt socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et praktisk stykke arbejde eller i form af økonomiske donationer.

[se indbydelse til charterfest]