Nyheder fra Grønland

24.10.2017

Af: Poul Henning Løwendahl, RSD f. regionsprojektet 2015/16

Blå Kors, Danmark arbejder nu på at få ansat en ny medarbejder i Aasiaat i samarbejde med Sømandsmissionen.

Opgaverne er store i netop Aasiaat (Egesminde), men samtidig må vi også erkende, at det allerede har sat sine positive spor i byen, at Blå Kors og Y´s-Men i DK har haft samarbejde.

Blå Kors arbejder endvidere også tæt sammen med Sømandsmissionen om at få en medarbejder i Sisimiut (Holsteinsborg) Det koster ca. 150.000,- kr/årligt og det er her den første knast er. Hvis disse økonomiske midler bliver fundet via fonde, vil der etableres et godt og frugtbart arbejde for børnefamilier her. Men de økonomiske midler til denne opgave skal komme fra dononationer.  

I Sisimiut var det planen, at teknisk skole for tømrer lærlinge skulle lave en kørestolsrampe. Jeg har netop nu haft en længere samtale med skolens leder, og det viser sig, at der ikke i øjeblikket er skolepraktikanter (lærlinge som ingen læreplads har) men alle lærlinge er ansatte ved mestre. Derfor er det ikke muligt, at lave denne rampe, da lærlingene er på skolen højst 10 uger med både teori og praktiske øvelser. De økonomiske midler der i budgettet var afsat til rampen, vil blive overført til andre formål i Grønlandske byer.

I Maniitsoq, Paamiut går det rigtig godt med projektet, - i Ilulissat er der lidt stilstand, men jeg er overbevist om, at der vil der komme gang i arbejdet meget snart. Både Blå Kors og Nivé har Focus på dette område.

Det skal også nævnes, at der er igangsat aktivitetsprojekter i to nye områder, hvor Nivé Heilmann har god kontakt med kommunen. Disse to nye områder er også med i indsamlede midler fra Y´s -Men.

Jeg kan ikke lade være at nævne, at der stadig kommer penge ind til projektet fra danske Y´s – Men. Den sidste opgørelse jeg har modtaget viser, at der i dette år er kommet godt og vel 200.000,- kr. ind til Blå Kors, mærket Grønlandsprojektet.

STOR TAK!

Nivé ´s ansættelses kontrakt er ved at udløbe, men vi håber alle, at de fonde, som er søgt, vil give et stort bidrag, så vi fortsat fremad rettet kan have Nive´ med i arbejdet.

Tak til alle danske Y´s- Men der gør et fantastisk arbejde for dette projekt.

Jeg personlig er glad for at der stadig doneres midler til dette projekt igennem Blå Kors, DK. - husk at mærke jeres beløb med ”Grøndlandsprojektet”.

Husk på, at for hvert barn der ikke dagligt skal have tæsk eller udsættes for misbrug, er du med til at redde et uskyldigt menneske. Alene det, er hele indsatsen værd.

 

Endnu engang tak til alle jer, der fortsat støtter dette projekt.