Nyt år for Lunderskov Y’s Men’s Club.

02.08.2017

Af: Lunderskov Y’s Men’s Club, Informationsudvalget

Hvert år skifter klubben ledelse og ansvarsfordeling for klubbens opgaver, klubbens præsident afgår og en ny vælges. I 2016/17 har Christian Steensgaard været en aktiv leder af klubben og han bliver 1.7. afløst af Henning Grosen, der i det seneste år har været vicepræsident.

I årets løb er er ændret i vedtægterne, så der for første gang kunne optages kvindelige medlemmer, medlemstallet er steget til 40 så klubben er den største i distriktet.

Klubbens aktivitet er todelt. I årets løb (august – maj) afholdes klubmøder hver 14.dag, med et meget varierende indhold fra spændende foredrag og høstfest til virksomhedsbesøg.  Møderne afholdes i Kirkehuset. Da ægtefæller deltager kan der være op til 80 deltagere. Bordplanen laves for hver aften ved lodtrækning, så vi til stadighed får kontakt med forskellige medlemmer. Så snakken går da også livligt, nogen mener også vi burde optræde som sangkor, så godt lyder det, når vi synger aftenens sange. Klubaftenernes indhold organiseres af et Programudvalg der ligeledes udskiftes hvert år. På den måde skabes variationen med skift i temaer og vurdering af, hvad der forventes at kunne blive en god aften. 

Klubbens nationale og internationale relation markeres ved deltagelse i den årlige Regions konference i Holstebro med over 1100 deltagere. Her besluttes det kommende års Regionsprojekter som kan være nationale eller internationale. F.eks. Udsatte børn i Kirgissistan, Udsattebørn i Grønland, Roll Back Malaria, MAF hjælpeflyvekorps.

Loppemarkederne er klubbens anden store aktivitet. Vores Loppemarkeder er baseret på medlemmernes frivillige arbejde, og at lokalområdets borgere fortsat støtter os ved at levere deres ”Lopper”.

Der afholdes 4 loppemarkeder om året, og de sidste 2 gange i det forløbne år satte omsætningen rekord. Senest med salg for næsten 60.000 kr. i de 3 timer Loppegården er åben. Det er jo ikke kun lige de 3 timer, klubbens medlemmer bruger på Loppegården. Der er faktisk et ret omfattende indsats dels med at samle Lopper, dels med at pudse dem lidt op og ikke mindst sætte det hele på plads, så det står fristende for de mange mennesker, der besøger Loppegården på de 3 timer.

Hvor kommer Lopperne fra? Traditionelt har der siden det 1. Loppemarked i 1970 været indsamling i området den sidste lørdag i hver måned. Mange ringer og tilmelder ting og dødsboer, som vi så henter. Efter Loppegårdens start er en del begyndt at aflevere Lopper i skuret ved gården, det tømmes så hver dag af en af klubbens medlemmer, dette er iværksat da, der var nogen, der havde fået indtryk af, at der var fri afhentning. Desuden har vi i de seneste 4 år tømt Genbrugspladsens Loppecontainere i Lunderskov i samarbejde med byens 2 genbrugsbutikker Røde Kors og Indre Mission.

Loppemarked er i modsætning til Genbrugsbutikker baseret på lave priser og stor kvantitativ afsætning, Loppemarkedet er reelt 1. led i omsætningskæden for Genbrugsting, der jo, hvis man skal tro på TV, kan blive til det rene guld.  Disse TV udsendelser og Facebook omsætning har jo i øvrigt ført til ret store ændringer i, hvad vi får af Lopper, og ikke mindst hvordan og hvor meget tid vi skal bruge til at sortere i salgbare og ikke salgbare Lopper. Ikke mindst borgernes brug af Genbrugscontainerne har skiftet karakter på de 4 år, da vi må konstatere at nogle enkelte borgere ikke bruger men misbruger containerne, ved aflevering af restaffald og fjernelse af fristende ting fra hylderne. I Loppeforeningen og hos Renovation arbejdes der med at forbedre disse forhold.

Hvorfor hedder det Y’s Men’s Club? Y’et står for Y i YMCA og YWCA (KFUM og K), da klubberne primært er støtteklubber for disse foreningers arbejde. Men udover KFUM og K projekter har (24) lokale projekter og foreninger og 3 Internationale projekter modtaget støtte i årets løb.

Ys udtales i øvrigt som Wise på engelsk. (Ligesom klog)