Optaget i den Gyldne Bog (The Golden Book)

26.06.2018

Af: Poul Erik Petersen

På Y’s Men Region Danmarks Regionskonference i Vejle kunne regionsleder Kristen Grysbæk meddele, at to danske Y’s Men er optaget i den gyldne bog.

Denne æresbevisning tilfaldt regionssekretærerne Axel F.A. Hansen og Jørgen Kallesen

Regionslederen kunne i sin præsentation berette, at indstillingen er kommet i stand på baggrund af de mange års flid og dygtige indsats for Y’s Men Region Danmark, som de to hædrede Y’s Men nu opnår ved optagelse i den Gyldne Bog.

Kristen Grysbæk fremhævede mange af de ting, som de har udført for regionen, distrikterne og ikke mindst klubberne. Deres engagement er så stort, at der nærmest har været tale om døgnbetjening, og nu ikke mindst i forbindelse med ny struktur, og EU’s nye persondatalovgivning - der har afstedkommet utallige møder i berørte organisationer, omlægning af hjemmeside, adressebog etc.

Det har krævet en stor IT-indsigt - og meget opmærksomhed på de juridiske aspekter i en sådan omlægning - og de mange nye krav som regionen stod overfor. Det har de begge til fulde behersket. Så med taktfaste klapsalver, kunne mange bevægede konferencedeltagere sammen med de 2 Y’s Men, deltage i æren ved optagelsen i den Gyldne Bog.

FAKTA:
The Golden Book – Den Gyldne Bog - blev påbegyndt i 1967 af Y's Men International. Den Gyldne Bog udgør en særlig afdeling under The Endowment Fund. Bogen optager hædrende omtale af enkeltpersoner, klubber, distrikter eller regioner. Endowment Fund (EF) blev oprettet i 1953 med det formål at yde finansiel støtte til at udbrede Y's Men's bevægelsen. Det blev bestemt, at kun renterne kan bruges, mens selve fonden ikke må røres.

THE GOLDEN BOOK opbevares på Y's Men International ‘s hovedkvarter i Schweiz.