Regionssekretær Jørgen Kallesen og regionens IT sekretær Axel Hansen, prøvede på en underholdende måde, at videregive vigtige informationer til deltagerne

Præsidenterne drøftede implementering af ny struktur

06.09.2017

Af: Evan Johansen

Lørdag 26. august var 200 præsidenter, distriktsguvenører og tjenesteledere samlet til det årlige præsidentmøde på Lunderskov Efterskole.

Hovedemnet på dette års præsidentmøde var naturligvis implementeringen af den nye struktur, der blev vedtaget på generalforsamlingen i Holstebro. Strukturen er nu godkendt af International Council, og allerede trådt i kraft.

Det første rådsmøde med distriktsguvenørerne ved bordet har været afholdt, og nu handler det om, at få tingene til at fungere i distrikterne og i forhold til klubberne. Med den nye struktur er vejen mellem region og klubber blevet kortere. Hvad det betyder for arbejdet rundt i landet var genstand for en længere snak på mødet.

Regionsleder Kristen Grysbæk indledte mødet med tanker omkring årstemaet: Tanken bag – at tjene, at handle, at inspirere”.

Flere tjenesteledere fortalte om deres funktion i forhold til klubberne. Blandt andet fortalte Henning Jensen, som er tjenesteleder omkring klubudvikling og extension, om sin opgave, hvor han gerne vil besøge klubberne til en snak om udvikling og det daglige arbejde i klubben.

De to nye regionsprojekter blev præsenteret – et skoleprojekt i Bangladesh og et projekt i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter med titlen ”Velkommen til mit hjem” om integration af flygtningebørn i Danmark. De to projekter er beskrevet på www.ysmen.dk

Også skattefradragsprojektet i Kirgisistan blev præsenteret. Det kører året ud, hvorefter det afløses af et nyt projekt. Det er vigtigt at bidrage til dette projekt, idet det er med til at sikre, at klubberne kan få momskompensation. Dette projekt er også omtalt på hjemmesiden.

Præsidenterne drog belæsset hjem med viden og en masse papirer – klar til at tage fat på det nye klubår.