Fra venstre Jens Niss, Einar måge, Anne Marie Fristrup, Bente Janum, Lilly Hylleberg Jensen.

Præsidievalg i Nibe

04.06.2017

Af: Poul E. Petersen

Nibe Y’s Men har afholdt deres årlige generalforsamling, og det nye præsidium er valgt.

Til præsidiet for 2017/18 blev valgt Jens Niss som præsident og vicepræsident blev Tove Jephetson Rasmussen, og Bente Janum fortsætter som sekretær, ligeledes fortsætter Lilly Hylleberg Jensen som skatmester - og afgående præsident Einar Måge bliver således pastpræsident.

Udvalgende er også nedsat for det kommende Y’s Men’s år, således at klubbens aktiviteter fortsat er i faste rammer. Aktiviteter som beskæftiger klubben er bl.a. annonce lodsedlen, juletombola og den gamle torvedag og sidste tiltag blev ”Danmark spiser sammen” der i samarbejde med fire andre foreninger - blev en succes der samlede over 100 deltagere, det vil derfor fortsætte til næste år.

Nibe Y’s Men’s Club er en god solideret Y’s Men’s Club med et medlemstal på 27 - der trods den høje gennemsnitsalder er meget aktive. Det er dog et ønske for klubben, såvel som det er for hele Y’s Men’s organisationen, at der fortsat er personer der har mod på at blive Y’s Men - og deltage i arbejdet med at rejse midler til humanitært hjælpearbejde. Y’s Men’s organisationen rejser millioner af kroner som bliver til gavn både i ind og udland. Aktiviteterne der er mangeartede, og spænder vidt lige fra genbrugsbutikker til gigantiske loppemarkeder, salg af juletræer, omdeling af reklamer og m.m.