Region til Region Træning – i Y’s Men International

03.11.2016

Af: Jens Nielsen, Regionsleder 2016-17, Y's Men Region Danmark

Vejle Y’s Men’s Club 2 var i weekenden vært ved et stort opsat træningsseminar, der blev afviklet i Mølholm Sognehus, Vejle

De 28 deltagerne kom fra 8 forskellige lande i Europa. Palæstina var repræsenteret med 2 deltagere fra klubben i Betlehem. Mange af deltagerne var yngre medlemmer fra eksisterende klubber, men der var også deltagere fra 3 landes YMCA-organisation, der forventer at starte nye Y’s Mens klubber indenfor det kommende år.

Deltagerne var kommende ledere i klubber, distrikter og regioner, mens en del var tjenesteledere for Extension/medlemsudvikling i de enkelte regioner i Europa.

Deltagerne blev trænet i den grundlæggende Y’s Mens struktur, lederskab og internt klubliv, men også en introduktion i love og vedtægters opbygning.

I løbet af træningen blev der afholdt 2 workshops, hvor deltagerne virkelig fik mulighed for at drøfte fælles anliggender, udviklingsopgaver, problemstillinger og hvordan Y’s Men både indenfor men også over landegrænser kan inspirere hinanden til fortsat engagement.

Region Danmark har fastlagt sine visioner i en efterhånden meget velkendt folder VISION 2022, som deltagerne i en engelsk oversættelse tog udgangspunkt i ved en workshop, hvor de enkelte landes deltagerne blev opfordret til at udvikle deres egne visioner, ud fra de hovedmål, der fremgår af den danske version, som vurderedes til at være et godt udgangspunkt også i andre lande.  

Træningen afsluttedes med en stemningsfuld aftengudstjeneste i Mølholm Kirke, hvor International tjenesteleder for ”Christian Emphasis” pastor Carl Hertz-Jensen prædikede og Birthe Nielsen, Kragelund var organist.

Mange medlemmer af Vejle Y’s Men’s Club var frivilligt engageret i afviklingen af det praktiske program herunder transport af deltagerne fra/til Billund Lufthavn eller Vejle St. I den afsluttende middag deltog ud over deltagerne en del af klubbens medlemmer, der ved mødet med de mange udenlandske deltagere fik et udsyn til den internationale bevægelses udbredelse.