Regionens generalforsamling vedtog en ny struktur

25.06.2017

Af: Evan Johansen

Efter en lang diskussion omkring regionsledelsens forslag, hvor der bare var for og i mod den nye struktur, blev forslaget vedtaget af forsamlingen.

Flere af indlægsholderne var bekymret for afskaffelsen af RLME funktionen ville betyde, at ledelsen vil få for meget arbejde, men også for meget magt. Andre gav udtryk for, at der var behov for en ny struktur for at styrke arbejdet i klubberne og distrikterne, og styrke kommunikationen med ledelse og græsrødderne.

Afstemning forløb som sådan, at der var et overvejende flertal for forslaget. 371 stemte ja, 50 stemte nej og 5 afgav blanke stemmer.