Status vedr. Grønlandsprojektet.

14.02.2017

Af: Poul Henning Løwendahl

Ved udgangen af 2016: Der har været afholdt kurser i børn rettigheder, underretning, samtaler og samvær med børn i 6 ud af 7 byer. Den sidste by, har på grund af sygdom i bestyrelsen ikke kunne afse tid til at gennemføre disse kurser, som er udsat til 2017.

Det er desuden lykkes projektkontoret (Nivé Heilmann) at komme i tale med flere politikere for sundhed og for sociale anliggender, familie, ligestilling og justitsvæsen.

Projektkontoret blev i forbindelse med en konference om Vold i familien inviteret til et møde med Kronprinsesse Mary, Mary fonden. Desuden er projektkontoret. Desuden deltager Nivé i en arbejdsgruppe der skal bistå Sociale anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen i projekter under Departementet med fokus på børns vilkår.

Der har således været god gang i de indledende arbejde, og heldigvis fortsætter Nivé dette betydningsfulde arbejde, som er alt afgørende for projektets fremtid.

 

Lidt om de forskellige huse:

Ilulissat:

Har startet legestue for hjemmegående en gang ugentlig, - dog ikke med den helt store succes. Samarbejdet med de sociale myndigheder har ikke været optimale, men i januar 2017 genoptager man møderækken for at få dette til at fungere bedre. Planen var, at man ville starte op i samarbejde med frikirken, men frikirken er bange for de ekstra omkostninger der vil påløbe til bl.a. opvarmning, vand med mere.

Man skal huske på, at her er der ikke indlagt vand, dette kommer fra en tankvogn en gang ugentlig (som vi får fyringsolie) og denne ene gang rækker ikke, hvorfor tankvognen skal køre min. To gange.

Huset fik i sommeren 2016 en ny indgang, trappe og terrasse og branddør. Desværre har huset været udsat for indbrud to gange siden renoveringen.

 

Aasiaat:

Nivé har indgået et samarbejde med Departementet for Sundhed og Qaasuitsup kommune vedr. aktiviteter for 13 kvinder med familie – i alt 15 børn fra ufødt til 15. år. Kvinderne og deres partner har gennemført misbrugsbehandling i Familiecenteret i Aasiaat og er efterfølgende deltagende i legestue og fællesspisning i Blå Kors huset.

Deltids ansat på Sømandshjemmet er tovholder på aktiviteter i tæt samarbejde med lederen af socialforvaltningen i Aasiaat.

Huset fik en ny tilbygning i sommeren 2016 til kontor og depot til opbevaring af materiale.

 

Maniitsoq:

Maniitsoq har succes med børnearbejdet både fredage og lørdage. Der har været bred opbakning og tilslutning. Det er dog svært for formanden at få tilslutning fra frivillige til at hjælpe med arbejdet.

 

NuuK:

Har succes med deres aktiviteter og langsomt kommer der flere børn til fredage og lørdage.

Nuuk´s frivillige har formået at indsamle midler hos lokale til indkøb af større ting, - fodboldbord og senere til sommeraktiviteter.

Huset er IKKE renoveret. Husets to ejere er to foreninger, og desværre er der uoverensstemmelser.

 

Paamiut:

Børneafdelinger er fortsat og der er ikke sket nye tiltag i 2016. Bestyrelsen er i opbrud grundet sygdom, men efter den nye generalforsamling her i foråret forventes det at lykkes at få optimeret arbejdet.

Huset er renoveret i sommeren 2016, med nye facader, nye termovinduer, isolering. M.m.

 

Generelt:

Nivé deltager i aktiviteter for børn og unge i Nuuk med mellemrum, hvilket vil fortsætte i 2017. Desuden mødes Nivé med hovedbestyrelsen og to medlemmer fra Blå Kors DK i januar i Sisimiut, hvor der blev holdt statusmøde med lokal bestyrelsen og om deres børnearbejde. 

I samråd med lokal afdelingerne skal aktiviteterne for 2017 justeres og planlægges ud fra behov, ønsker og muligheder. Vi skal bl.a. arbejde med hvordan vi får flere frivillige til at deltage i aktiviteterne. Kursus i børn rettigheder gennemføres i Paamiut. 

Nivé deltager i Landsmøde for Grønlands Blå Kors, og arbejder meget tæt sammen med dansk Blå Kors om planlægningen af dette landsmøde. 

Med denne lille orientering, er det rigtig vigtig for mig at nævne, at det er utrolig godt, at Y´s Men i Dk indsamlede så stort et beløb ( 1. 698.800,- kr.) til ansættelse af en Fagperson ( Nivé Heilmann) og at dette beløb rækker til mere end et års ansættelse, da meget er nyt for grønlændere og derfor er arbejdet som Nivé har påtaget sig ”op ad bakke”.

Det er ligeledes også vigtigt for mig at nævne den goodwill vi fik igennem Lego Fonden med 1.6 mill. kr. til renoveringen af de fem huse. Hvis disse huse ikke var renoveret havde det været endnu svære at gennemføre projektet.

Endnu engang TAK DANSKE Y´S MEN FOR JERES UVURDERLIGE INDSAT OG HJÆLP TIL ARBEJDET I GRØNLAND!