Tanken bag - i harmoni og engagement - distriktsledere på træning i Silkeborg.

28.01.2018

Af: Axel Hansen

Landets dikstriktsledere og regionsledelsen var samlet til træning på Silkeborg Højskole

Distriktsledere fik bl.a. en kort gennemgang og information omkring den nye persondataforordning ved sekretær Jørgen Kallesen og IT sekretær Axel Hansen gennemgik i korte træk det nye klubintranet og nye muligheder i den nye medlemsdatabase. 
Regionsledelsen informerede om de nye regionsprojekter for klubåret 2018/19. Lea Mushemba fortalte om den en ene del af næste års regionsprojekt “Børnehus til drenge” i Tanzania, som er i samarbejde med Mushemba Foundation. 
Der var også en kort introduktion om årets projekt med fradragsret, "Uddannelse af anæstesiologer i Guinea" i samarbejde med Mercy Ships.

Distriktslederne fik også information om arbejdsgangen i distrikterne, særlige opgaver og hvordan man kan involvere de enkelte klubber til samarbejde. Der blev også givet oplysning om, hvordan man i distriktet og på klubniveau kan gøre brug af tjenestelederne, samt tilegnelse og ajourføring af nyttig viden.