Time of Fast projekt i Lusaka i god udvikling

01.11.2015

Hvert år samler danske Y´s Men et pænt beløb ind til Time of Fast. Det er ikke penge, der forsvinder ud i den blå luft, men penge der virkelig kommer børn og unge mennesker ud over hele verden til gavn.

Et af projekterne i perioden 2014-16, som følges med stor interesse fra dansk side er samarbejdet mellem Lusaka YMCA og Lusaka Y´s Men´s club, som er rettet mod gymnasieungdommen i Zambia.

Projektet går i sin enkelthed ud på, at give oplysning til unge omkring HIV, og sikrer, at de ikke bliver ramt af sygdommen. Samtidig ønsker man at udvikle unge til at tage ansvar for lederskab, økonomi og socialudvikling i dagligdagen. Oprindelig var projektet rette mod et enkelt gymnasium, men landets undervisningsministerium er så optaget af projektet, at de har ønsket, at det i første omgang skal rettes mod 10 gymnasier og gerne flere.

Det er et unikt samarbejde mellem YMCA, Y´s Men´s clubben og det offentlige, der sat i søen. Et samarbejde der ikke ses så mange steder, men som folkene i Lusaka er meget glade for. Projektet støttes økonomisk af TOF-midlerne, men også af det internationale YMCA via midler fra USA.

Unge Y´s Men fra Lusaka er til daglig tovholdere på projektet på de ti gymnasier, hvor de samarbejder med gymnasielærerne, der er undervist i projektet. Samtidig samarbejdes der med unge fra Lusaka om andre tilbud. Blandt andet har man gennemført en række sommeraktiviteter for unge, som har været ganske vellykkede. De er henlagt til områderne uden for millionbyen, idet der ikke er plads til det inde i Lusaka.

Aktiviteterne handler om selvforsvar, boldspil og styrkelse af gruppedynamiske funktioner. Blandt andet har man ved fælles hjælp fået anskaffet en bus, så man kan transportere de unge frem og tilbage fra byen til aktivitetsområderne.

Den lokale Y´s Men´s klub og YMCA gør en stor forskel i området, men uden støtte fra TOF havde det ikke været muligt. Der er udarbejdet en rapport om sommerlejrene. I øvrigt har klubben i Lusaka ønsket at skabe broderskabsforbindelse til Støvring Y´s Men´s club – et ønske klubben har takket ja tak til.