vue over det store fremøde til midtvejsmødet...

Traditionen holdes i hævd….

30.10.2017

Af: Poul E. Petersen

Angående midtvejsmøder i Distrikt Himmerland er det besluttet, at det fortsætter ufortrødent selv om der er sket væsentlige forandringer i ledelsesstrukturen.

Det årlige møde blev afholdt i Løgstør med ikke mindre end 120 fremmødte. Det var en glad distriktsguvernør Liselotte Nielsen der kunne byde velkommen til de mange fremmødte. Distriktsledelsen havde arrangeret en spændende aften på Hotel Du Nord i Løgstør, der omfattede underholdning med Aggersborg Gospelkor - der forstod at få publikum med på mange af sangene.

De fremmødte blev også underholdt med et lysbillede foredrag af Birgit & Poul K. Simonsen fra Hjørring. De havde begge været med på holdet der deltog i projektet der restaurerede Blå Kors væresteder der ligger flere steder i Grønland.

Parret viste en serie af smukke billeder fra byggeriet - og fortalte om de genvordigheder der er forbundet med at udføre et stykke arbejde, hvor alt går i et andet tempo - og stærkt styret af naturen. Det krævede en ekstra indsats - at overholde den stramme tidsplan, når forventede materialer til ombygningen helt har sin egen logistik - der er afhængig af vind og vejr, samt fragtbådenes anløb, hvilket betød at man også måtte tage natten til hjælp for at nå og blive færdige, inden hjemrejsen skulle påbegynde. Hvilket jo heller ikke er noget problem på den årstid med midnatssol.

Der er lavet et videoklip over aftenens forløb som du kan se her >>