Christian Alnor fra Støtteforeningen for SMS Bangladesh fortæller om ”Sct. Matthew Schools i Bangladesh”

Træningsseminar på Silkeborg Højskole januar 2017..

30.01.2017

Af: Poul E. Petersen

.. for kommende regionsledelsesmedlemmer - RLME’ere, kommende Distriktsguvernører - DGE’ere og DGEE’ere samt tjenesteledere - RSD’ere

En spændende dag med et meget alsidigt program som helt klart, også kom til at dreje sig om den kommende strukturændring, og forslagets indflydelse på Team 2017-2018.

Kommende regionsleder RDE Kristen Grysbæk bød velkommen til en spændende dag med et meget alsidigt program som helt klart, også kom til at dreje sig om den kommende strukturændring, og forslagets indflydelse på Team 2017-2018.

Lars Rahbek gav os morgenandagten over Romerbrevet kap. 13.

Herefter blev ordet givet til regionssekretær Jørgen Kallesen, som redegjorde for det udsendte strukturændringsforslag. Han indledte sit oplæg med visioner- og strukturændringsforslagets indflydelse. Jørgen Kallesen brugte i sit oplæg trekanten til at anskueliggøre, de overvejelser man har gjort sig i regionen, for at kunne opfylde Hatting Y’s Men’s Club’s fremsende forslag på generalforsamlingen i Sønderborg, om en ”slankekur” for Region Danmark. Trekantens symbolik er jo anvendelig til mange ting, - vi finder den i vores logo med betydningen Sjæl – Legeme – Ånd. Den anvendes også til stop og advarsel. Hvilke overvejelser regionen har valgt i symbolikken, redegjorde Jørgen Kallesen for.

 

 Jeg kunne ikke undlade, at tænke lidt tilbage på skoletiden, og de erindringer, jeg havde om trekanten og dens læresætning: trekanttilfælde er en slags regneopgave indenfor geometrien: En trekant har tre sider med hver sin længde, og tre hjørner der danner hver sin vinkel. Givet, at tre af disse i alt seks oplysninger, kaldet stykker, går opgaven ud på at beregne de resterende tre.

 

En eller flere løsninger:

Så længe mindst én af de givne oplysninger er længden på en side, kan det lade sig gøre. Hvis alle tre stykker er vinkler, kan man tegne uendelig mange trekanter i forskellige størrelser som har de tre givne vinkler – der er altså ikke én enkelt, utvetydig løsning på opgaven i den situation.
I andre tilfælde giver beregningerne anledning til to løsninger, og følgelig bliver svaret på opgaven, at der findes to trekanter der passer til de givne stykker.

Med det i baghovedet, kan jeg forestille mig alle de overvejelser der skal til, for at opfylde regionens symbolik i trekanten, og det endelige resultat bliver så godt, at det kan godkendes på generalforsamlingen.

Vores icebreaker Ulrik Lauridsen undgik derfor behændigt at bruge trekanten i sit lille indlæg, der havde til formål, og få de små grå i sving. Ulrik valgte en anden opgave, der skulle få os til at tænke uden for rammerne, som sikkert også er nødvendig i overvejelserne om strukturændring.

 

Efter indledningen blev deltagerne delt op i grupper….

Der blev brugt en del tid på, -  fortsat at diskutere strukturændringer.

1. års RLME’ere og DGEE’ere samledes med RDEE Christian Frovin Lorentzen til følgende:

 • Præsentation af deltagerne, ”holdet” 2018 - 19
 • Organisationsstruktur og informationslinjer
 • Opgaver og idéer – herunder hjælpeværktøjer
 • Årstema 2018-19

 

2. års RLME’ere og DGE’ere samledes med RDE Kristen Grysbæk til følgende:

 • Tema og Visioner for 2017-18
 • Strukturforslagets indflydelse på holdets sammensætning
 • DG’s funktioner, ændringer i organisationen, nye opgaver
 • Samspil ml. Regionsråd og Regionsledelse
 • Planer og idéer – herunder hjælpeværktøjer

 

RSD’ere samledes med RD Jens Nielsen til følgende:

 • Drøftelse af indsendte rapporter – gir’ de anledning til et ændret handlingsmønster eller hvordan tilpasses opgaverne efter ressourcerne eller vice versa?
 • Skal nogle af RSD’ernes opgaver justeres efter evt. vedtagelse af strukturændring
 • Er der RSD-funktioner, der kan sammenlægges?
 • Samspil ml. Regionsledelse og de enkelte RSD’ere

Resultat og referat vil blive præsenteret andet steds, idet det bliver for omfattende at referere her i artiklen.

 

Regionsprojekterne….

 • Regionsprojekt 2017-18: ”Sct. Matthew Schools i Bangladesh” - Fremlagt af Christian Alnor, Støtteforeningen for SMS Bangladesh
 • Regionsprojekt 2017-18: ” Velkommen til mit hjem - DKM” - Fremlagt af Rikke Bøgh
 • Skattefradragsprojekt 2016: ”Rønde Efterskoles projekt om støtte til et børnehjem i Kirgisistan”. Hvordan promovere et skattefradragsprojekt 2. år? Fremlagt af Tanja Refsing og 3 elever fra skolen.


Dagen sluttede med

Regionsrådets fremtidige funktion, arbejdsopgave/relationer og kommunikationslinjer, fremlagt af RDE Kristen Grysbæk og RDEE Christian Frovin Lorentzen.

Formidlingsopgaver, informationer, hjemmeside – løbende opdatering og nyhedsbreve fremlagt af Axel Hansen.

 

 

relateret artikel: Y’s Men godt på vej ind i den elektroniske verden…