Her er Dorina på ”skovtur” med borgmesteren i Junik Kommune for at besigtige området, hvor lejrcenteret skal opføres.

”Unge er ikke problemet – unge er løsningen i dag”!

10.12.2016

Af: Jens Nielsen, Regionsleder Y's Men Region Danmark

Sådan sluttede CEO Dorina Lluka Davies sin YMCA-tale ved FN generalforsamlingen i New York tidligere på året.

Dorina står i spidsen for YMCA i Kosovo og er projektleder på et af Y’s Mens Regionsprojekterne 2016-17.

YMCA, Kosovo har søgt om medfinansiering til opførelse af et lejrcenter, hvor børn og unge fra krigsramte familier kan komme på weekend- og ferielejre. Y’s Men Region Danmark har indgået aftale om i dette klubår at indsamle kr. 575.000. Hertil kommer at Junik kommune i det vestlige Kosovo vederlagsfrit har stillet en stor grund til rådighed, hvor lejrcenter kan opføres. YMCA selv financierer projektet med 100.000 kr.

Sidste nyt

Nu har Junik kommune og Kosovos Undervisningsministerium indgået samarbejdsaftale med YMCA, Kosovo om fælles benyttelse af lejrcenteret, og dette sikrer driften af centeret i 10 år.  Dette medfører at projektet udvides med en fase II, der muliggør en langt større og bredere anvendelse af lejrcenterområdet, hvor flere grupper kan anvende det samtidigt.

Etablering af udvidelse og finansiering af projekt fase II

Udfordringen for YMCA er nu at skaffe finansiering til etablering af fase II, som også benævnes GLOBAL VILLAGE. Dette område af projektet omfatter opførelse af bl. a. 6 hytter og 2 træningsbygninger samt indretning af områder til udendørs aktiviteter herunder vandaktiviteter i floden, som området grænser op til.

 

Y’s Men Region Danmark

Vores valg af ”Opførelse af lejrcenter” i samarbejde med YMCA, Kosovo som dette års Regionsprojekt bliver således en enorm løftestang til et udvidet lejrcenter for de mange børn og unge i Kosovo, der stadig lider under resultaterne af borgerkrigen i 1990’erne.

Lad os støtte kraftigt op om projektet!

[hent rapport]

[Konklusion DK]