Valget til international Præsident Elect (IPE) og valget til International Council Member (ICM) er overstået..

21.02.2018

Af: Poul E. Petersen

Valget til International Council Member (ICM) faldt på Ulrik Lauridsen fra Vejle og Svein Rødset fra Norge. Jennifer Jones fra Australien blev valgt til International President Elect 2018/19

Valget til  International Council Member (ICM)

Faldt på en af vores egne nemlig Christian Ulrik Lauridsen fra Vejle. Vi er mange der kender Ulrik gennem vores Y’s Men’s arbejde, og ved vi får en pligtopfyldende Y’s Man i (ICM) der vil sætte alle sejl til for at præsentere os på en værdig måde. 

Ulrik gik til valg på bl.a. nogle af disse udsagn: 

 

  • Mine ideer og / eller bekymringer om Y's Men International i dag: Vi skal opbygge det interne klubliv - Liv og trivsel i klubben.
  • Hvad jeg gerne vil gøre for Y's Men International i løbet af min valgperiode: Vi er mange Y’s Men "gamle af år, men ung i sindet". Jeg vil gerne have fokus på, at øge vores personlige evner, så også de ældre Y’s Men vil føle sig velkomne og aktive, uanset fysiske og mentale tilstande.
  • Hvordan vi kan udvikle Y's Men International internationalt: Vi er nødt til at få en bedre dialog med de unge ledere i YMCA og scout-organisationer for at inspirere dem til at være medlemmer.
  • Min personlige tro på, og koncept for den kristne dimension i Y's Men International: Vi skal stadig bygge på det kristne grundlag for vores organisation. Empati for alle mennesker i fokus.

 

Foruden Ulrik blev også Svein Rødset fra Norge valgt som International Council Member (ICM)

 

Jennifer Jones fra Australien som blev valgt til International President Elect 2018/19.

Nogle gode grunde til at Jennifer Jones blev valgt, er hendes respekt for vores historie, men også fremsynethed…

Jennifer Jones har udtalt, hvad hun vil gøre i sin valgperiode for Y's Men International. Og prioriteter således:

• Bygge på vigtige nye tiltag og anvende bidrag fra fortiden

• Arbejde på måder til at styrke medlemskabet gennem mangfoldighed i kultur, alder og arbejdsliv

• Styrke kommunikation og medlemskab

• Streamline YMI image -  og se på organisationsstrukturen

 

Y’s Men International (YMI) er næsten 100 år gammel, og dens historie har påvirket, hvem YMI er i dag. Jeg vil bruge det, vi har lært fra fortiden, til at hjælpe med at forme fremtiden, som ligger foran os - en fremtid, der er usikker og sandsynligvis vil være forskellig fra dens fortid. YMIs organisatoriske struktur bliver undersøgt af Zone Task Force i løbet af det kommende år, og jeg vil gøre mit bedste for at bidrage til og bistå i den proces, når tiden kommer. Jeg er ivrig efter at se enklere branding til YMI. Det nye mærke skal være brugervenligt og acceptabelt for YMI-medlemmer og være i overensstemmelse med de nuværende forventninger og standarder i verden.

Gode ​​fremskridt er gjort af nuværende ledere, der bruger online møder, arbejder i grupper for at passe ind i tidszoner. Jeg er sikker på, at dette har øget produktiviteten og ansvarlighed blandt grupperne, der giver bedre effektivitet og anvendelse af midler. Jeg vil fortsætte med at benytte onlinemøderne for ikke blot at arbejde igennem problemer og forberede mig på MYM og ICM, men som en mulighed for at forbedre godt teamarbejde på en mere personlig måde. Det er hvad Jennifer Jones har udtalt i forbindelse med hendes promovering. 

 

Ændring af forfatning

Sammen med afstemningen til (IPE og ICM) var der også fremsendt til klubberne 6 ændringsforslag til den internationale forfatning, afstemningen er nu fuldført og vedtaget, og IP Henry J. Grindheim meddeler resultatet af afstemningen om  de foreslåede ændringer til den internationale forfatning.

De seks ændringsforslag der blev godkendt på det internationale rådsmøde i 2017 i Las Vegas, USA, og at disse ændringsforslag krævede, at klubberne havde en positiv afstemning på 2/3 (66,66%)

Alle seks ændringsforslag blev godkendt af klubberne med 582 gyldige stemmesedler modtaget inden for fristen.

 

Du kan se afstemningsresultatet >>her<<