Varsling af generalforsamling 2019

26.02.2019

Med henvisning til Regionens love § 24, stk. 3 indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes: Den 15. juni 2019 kl. 09:00 på Jysk Arena, Ansvej 114, 8600 Silkeborg.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til Regionsleder Birthe Kragh Sørensen eller regionssekretariatet (mail: sekretaer(at)ysmen.dk), således at disse er kommet frem

senest den 27. april 2019.

 

Nominering af – forslag til – kandidater til Regionsleder Elect Elect (RDEE) skal fremsendes skriftligt og være forsynet med / ledsaget af kandidatens skriftlige accept. Fremsendelse sker til Regionsleder Birthe Kragh Sørensen eller regionssekretariatet (mail: sekretaer(at)ysmen.dk), således at disse er kommet frem

senest den 27. april 2019.

 

Skema til oplysning om kandidaten kan hentes på Regionens hjemmeside.

Nominering af kandidater vil blive oplyst på hjemmesiden efterhånden, som disse modtages.