Ved afslutningen af klubåret blev to nye medlemmer chartret til Europas ældste Y’s Men’s klub.

12.06.2018

Aalborg Y’s Men’s Club AALBORGHUS afholdt årsmøde og generalforsamling den 29. maj på en varm og lys sommeraften

I klubåret har vi under slogan Ræk ud og Byd ind! ved alle medlemmernes medvirken haft fokus på synlighed. Hvor findes der nogen, som kunne have brug for vor tjeneste og hvor findes nogen, som ville have glæde at af være Y’s man? (Underforstået: Som vi ikke kender i forvejen.)

Præsidiet kunne i sin beretning om det 70. klubår resumere en række arrangementer og aktiviteter med fokus på synlighed. Klubben har af servicemidlerne uddelt 460 tkr. i overensstemmelse med det i budgettet fastlagte mål.