Vicepræsidentmøde den 2. februar 2019

06.01.2019

Alle Vicepræsidenter, DGEer, DGEEer, RSDer, AP, APE, regionsledelsen, regionssekretariatet samt RD, RDE, sekretær og skatmester for Y´s Menetter, indbydes til VP mødet

KÆRE KOMMENDE LEDERE I Y´S MEN DANMARK.

 Vi kalder det et vicepræsidentmøde. I er den største part af deltagerne, men mødet er også for kommende ledere i distrikterne.

Det er vores håb, at I på mødet vil blive inspireret til jeres kommende vigtige job i bevægelsen. Vi har prøvet at sammensætte et program, der dels giver jer nogle vigtige informationer I direkte får brug for samt input, ideer samt oplæg fra personer både i og uden for vores bevægelse til eftertanke og inspiration, et spørgeskema til drøftelse med naboen m.v. Kaffe og spisepause kan også bruges til at ”netværke”.

Af hensyn til bestilling af forplejning bedes du senest d. 19. januar 2019 tilmelde dig til din DGE i dit distrikt med oplysning om navn, klub og din funktion og evt. ønske om diabetes menu.

Prøv at lave samkørselsaftaler.

Deltagere, som ikke umiddelbart er tilknyttet en DGE, kan tilmelde sig direkte til regionssekretær Jørgen Kallesen [mail],

Er du forhindret i at deltage, så prøv at få en anden fra præsidiet/distriktsledelsen til at deltage.

Medbring: skriveredskab, notatpapir samt sangbog.

 

undefinedHent programmet for vicepræsidentmødet .....