deltagerne lytter koncentreret

Vicepræsidentmøde på Lunderskov Efterskole

05.02.2018

Af: P.E. Petersen

med regionen og tjenestelederne i februar, således at de er velorienteret til de skal i gang med præsidentarbejdet. Regionsledelsen har valgt at sløjfe præsidentmøderne i august, og har valgt at vicepræsidenterne mødes

Mødet kom til at indeholde præsentation af regionprojekterne der blev præsenteret af ”tovholderne” på de enkelte projekter.

Vicepræsidenterne blev også orienteret ved hjælp af nogle små sketchs, der beskrev bl.a. de overvejelser et programudvalg bør tage i deres planlægning, således at Y’s Men’s organisationen blev bedre repræsenteret i klubarbejdet. Der lå også et vink med en vognstang om at ”plejervan” er afgået ved døden, og man skal tænke nye tanker, og ikke bare vende ”bøtten” og genbruge de gamle programmer.

De blev ligeledes også præsenteret for tjenestelederne og deres arbejde og kompetencer i en lille sketchs,og blev kraftigt opfordret til at gøre brug af tjenesten. Tjenesteledernes kompetencer er vidtrækkende og dækker næsten alle behov for vejledning og inspiration. Alle tjenestelederne står parate til at rykke ud og servicere klubberne. Der var også en kraftig opfordring fra PR og kommunikations tjenestelederen om at gøre mere brug af de medier der er til rådighed, ligeledes opfordrede til - at alle klubber har en PR ansvarlig, der daglig harkontakt til den lokale presse, men også til vores egen medieforvaltning der består af hjemmeside Facebook,Twitter samt WAI magasinet, og alt stof er velkommen.

Jørgen Kallesen og Axel Hansen orienterede også om den nye persondatalov /medlemsadministration som kommer til at få indflydelse på Y’s Men’s måde at håndtere persondata oplysninger. 

Vicepræsidenterne blev også udsat for et af Ulrik Lauridsens mange påhit til at ”ryste” en forsamlingsammen og få dem op på dupperne. Det er der blevet en video ud af som du kan se her >>Tryk<<