WORLD MALARIA DAY den 25. april

12.04.2016

Vi nærmer os med hastige skridt WORLD MALARIA DAY den 25. april. Hvorfor nu ”fejre” denne dag hvert år – jo! så længe der fortsat er mange mennesker – specielt børn under 5 år – der dør som følge af malariamyggens stik, så er der god grund til at støtte dette internationale projekt.

Hvad kan vi gøre?

Sælge kunstkort til fordel for projektet – overskuddet går til indkøb af malarianet m.v., som distribueres i landene Sierra Leone, Kenya og Indien, idet Y’s Men International er tildelt disse 3 lande.

Kunstkortene rekvireres via Aulum-klubbens hjemmeside >> 

Hvad kan vi ellers gøre?

Indbetale bidrag til projektet til regionsskatmesteren på reg. nr. 2380 kontonr. 6446277195.