Svend Aage Hansen, Alssund Y's Men's Club vejleder i brugen af udstyret

Y´s Men er en aktiv del af ”Spejdernes Lejr”

28.07.2017

Af: RD Kristen Grysbæk / Evan Johansen

37.000 spejdere fra de fem danske spejderkorps er lige nu samlet til lejr ved Sønderborg. Som støtteklub til KFUM er Y´s Men´s bevægelsen en synlig del af lejren.

Med Nis Thaysen fra Distrikt Grænselandet som leder, har bevægelsen bemandet et telt under navnet ”Teglværket” på lejrgrunden, hvor deltagerne kan få fræset spejder-logoer og navn ind i 8.000 specialfremstillede mursten.

- Vi er en gruppe Y´s Men, der har fået til opgave at bemande ”Teglværket”, og det har været let at finde frivillige. Når man kender nogle Y´s Men i Distrikt Grænselandet, er det ikke en svær opgave, fortæller Nis Thaysen.

Det er ikke bare på ”Teglværket” Y´s Men har sat deres præg. Sammen med KFUM-spejderne har de fremstillet et alter til lejrens kirke.

Regionsleder Kristen Grysbæk var midt på ugen på besøg på Spejdernes lejr, der har det gennemgående tema ”Vi sætter spor”.

- Jeg havde fornøjelsen af at deltage i en stor økumenisk gudstjeneste med temaet ”Vi sætter spor”. Det var en veltilrettelagt gudstjeneste, hvor mange præster medvirkede. Der var velklingende musik og salmesang, teater og sluttelig nadver. Lejrens deltagere medvirkede ved gudstjenesten og sluttede rigtig godt op om den, fortæller Kristen Grysbæk.