Y´s Men er synlige på FDFs Landslejr

13.07.2016

Et af de områder, som regionsleder Jens Nielsen prioriterer højt i det kommende år, er samarbejde med organisationerne i K-familien, som også omfatter FDF. Tanken er at organisationerne skal hjælpe hinanden til mere synliggørelse, og samtidig er det også helt naturligt, at man opfordrer medlemmer af organisationerne til at søge over til Y´s Men, når man ikke længere er aktiv som leder.

Derfor er det også helt naturligt, at Y´s Men er synlige på FDFs Landslejr på Sletten. Her er der mulighed for at få mange i tale, og få gjort PR for Y´s Men, og samtidig knytte tætte bånd til en af de organisationer, som mange klubber støtter i det daglige.

På lejrens torv er der oprettet en lille stand, der med roll-ups og andre virkemidler trækker FDFere ind til en snak.

De første dage var standen bemandet af Kirsten og Jens Bæk fra Støvring. I weekenden var det RSD for PR Frits Vadsholt, der havde vagten og fik sig nogle gode snakke med de mange, der kiggede forbi. Fra mandag og lejren ud er det igen Kirsten og Jens, der passer standen og deler relevant materiale ud, blandt andet får de fleste besøgende det lille hæfte, hvor en række af klummerne fra hjemmesiden er samlet.

- Vi har også lavet et lille spørgeskema, hvor dem vi kommer i snak med har mulighed for at give en vurdering af vores PR-materiale og komme med gode ideer til, hvordan vi fremover kan markedsføre os overfor blandt andet ”gamle” FDFere. Det er blevet godt modtager, og vi har fået en fin respons, som der kan arbejdes videre med, fortæller Jens Bæk.