Y's Men hædret af Lemvig Y's Menette Club

22.01.2018

Af: Ingrid Bek Andersen, præsident Lemvig Y's Menette Club 2017-2018

Y's Men's Club og Y's Menette Club i Lemvig holder traditionen tro International Kirkedag sammen. I år i Nr. Nissum, hvor klubberne var samlet efter gudstjeneste.

Præsident for Lemvig Y's Menette Club Ingrid Bek Andersen bad Verner Dahl tage sin kone Grete med frem i rampelyset. Forsamlingen og ikke mindst Verner og Grete så overraskede ud, og overraskelsen tog til, da Ingrid roste Verner for hans store arbejde og overdrog Verner et indrammet dokument som bevis på, at Verner Dahl nu er optaget i Den gyldne Bog - sammen med andre store og betydningsfulde Y's Men.

På Verners side i Den Gyldne Bog står der:

Verner Lynggaard Dahl har været med i Lemvig Y's Men's Club siden 1988, og har lige siden været et meget aktivt klubmedlem.

Verner har været med i mange af klubbens udvalg, været klubpræsident flere gange og varetaget opgaven som distriktsguvernør i Distrikt Limfjord. Alle Opgaver har han passet med stor omhu og interesse.

En af de meget store opgaver, som Verner har været foregangsmand i, er transporter af genbrugsvarer fra Lemvig Y's Men og Y's Menette klubbernes Genbrugsbutik til Cesis og Levani Y's Men's Clubber i Letland.
Han har været drivkraften i at samle, pakke og køre turen til Letland gennem flere år. Han har med særdeles stor iver og vedholdende indsats gjort en kæmpe forskal, der har givet stor glæde og taknemmelighed i de to Y's Men's Clubber i Letland. De modtagne varer er afleveret og fordelt til skoler, plejehjem og andre, der har behov.

Verner har været med til at styrke kammeratskabet og venskabet ved den personlige kontakt mellem Cesis Y's Men's Club og Lemvig Y's Menette Club, der er venskabsklubber.

Verner Lynggaard Dahl har gennem alle årene på sin praktiske og tjenstvillige måde været en dygtig og afholdt klubkammerat, der med godt humør har taget mange opgaver på sig. 

Vi mener, Verner fortjener at blive optaget i Den gyldne Bog.