Distriktsguvernør (DG)

Hvert distrikt ledes af en DG, som 2 år før sin tiltræden vælges til Distrikts Guvernør Elect Elect (DGEE) af distriktets klubber på den årlige distriktskonference, og året efter til Distrikts Guvenør Elect (DGE).

DGs embedsperiode er normalt et år. Distriktsledelsen består af DG, DGE og DGEE. Til at hjælpe sig i det daglige arbejde kan DG udpege en sekretær (DS), sekretær jobbet kan bestrides af DGE eller DGEE. Ligeledes kan jobbet som distriktskasserer besættes af DGE eller DGEE. Derudover kan DG udpege en eller flere distriktsassistenter. 

DG manual >>

Distriktsguvernør - DG

Nordjylland Arne Holdensen arneholdensen@gmail.com
Himmerland Liselotte Nielsen leif.liselotte@gmail.com
Limfjord Ole Blume obl@km.dk
Randers - Djursland Ib Møller Jensen msg4solhoj@gmail.com
Storå Vagn Andersen vagn.andersen1@skolekom.dk
Midtjylland Aage Nielsen aatn1941@gmail.com
Østjylland Karsten Mumm kmumm@kmumm.dk
Sydøstjylland Erling Birkbak birkbak@kfumscout.dk
Midt og Vest Esther Korshøj esther.korshoej@skolekom.dk
Fyn Ruth Mikkelsen mikkelsenruth@gmail.com
Sydjylland Lars Rahbek lr@kfumsoc.dk
Grænselandet Regnar Nielsen regnarn@bbsyd.dk
Trelleborg/Storstrømmen Kjeld Sørensen kjeldspost@gmail.com
Nordsjælland Henning Andersen henningandersen@mail.dk
Donau Miroslav Halmo mh@mhc.sk
Transsylvanien Daniela Ciucan danaciucan@yahoo.com
Bulgarien Stoicho Sechanov omegas@abv.bg

Distritksguvernør Elect - DGE

Nordjylland Jørgen Gravesen jorgen.gravesen@yahoo.dk
Himmerland Børge Christensen bgtl1019@gmail.com
Limfjord Ebbe Skammelsen lis-ebbe@mail.dk
Randers - Djursland Leif Bodilsen a.l.bodilsen@gmail.com
Storå Arne Jørgensen arne@arnej58.dk
Midtjylland Knud Erik Lykkekelykke@hotmail.com
Østjylland Knud-Erik Aaen keaaen@gmail.com
Sydøstjylland Carl Hertz-Jensen carlhertzjensen@gmail.com
Midt og Vest Aksel Lindhardt lindhardt@soetoften3.dk
Fyn Poul Ove Juul poj@turbopost.dk
Sydjylland Birgith Degn Hvid b.degn.hvid@gmail.com
Grænselandet Knud Petersen maihaven1@gmail.com
Trelleborg/Storstrømmen Poul Nielsen gcpn@mail.tele.dk
Nordsjælland Rosa Væggemose rosa.vaeggemose@gmail.com
Donau vakant
Transsylvanien Dan Carpov dan@ybaiamare.org
Bulgarien Stoyan Kroumov Stoizev stoyan.stoitzev@gmail.com

DGEE Distriksguvernør elect elect

Nordjylland Iver Viftrup humlebakke@gmail.com
Himmerland Niels Medom Andersen nmanurse@gmail.com
Limfjord Verner Stubkjær Klausen vsklausen@gmail.com
Randers - Djursland Kell Andersen kell1@outlook.dk
Storå Jens-Carl Nielsen jenscarln(at)gmail.com
Midtjylland Carsten Mortensen cam@fiberpost.dk
Østjylland Knud Søndergård knudesther@gmail.com
Sydøstjylland Ejvind Jakobsen ke@jakobsen.mail.dk
Midt og Vest Vibeke Sejr Thomsen vestrmarksvej30@gmail.com
Fyn Torben Severinsen torbensev@gmail.com
Sydjylland Anger Nissen Laasled@gmail.com
Grænselandet Karl Ejnar Pedersen karlejnarpedersen(at)gmail.com
Trelleborg/Storstrømmen Torben Johansen carisius@mail.tele.dk
Nordsjælland Bo Hyttel-Sørensen elseogbo@gmail.com
Donau vakant
Transsylvanien vakant
Bulgarien vakant