HISTORIEN OM ORGANISATIONEN – HVORDAN BEGYNDTE DET

Ejnar Davidsen og Niels Vase Jensen

I begyndelsen af 1900-tallet blev det populært, at starte frokostklubber i forbindelse med forskellige organisationer og således også i KFUM.

I 1922 blev Y’s Men International stiftet i Toledo, USA af en gruppe medlemmer af KFUM.

Klubbens formål var kammeratskab og ”service til KFUM”. Hurtigt blev der startet klubber i USA og Canada og derefter til resten af verden. På konventet i Atlantic City i november 1922 (17 klubber) blev der udarbejdet love og man vedtog vores motto ”at vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret”.

Ved konventet i Grand Rapids i 1928, var der stiftet 22 distrikter og 155 klubber i 4 lande. Da Danmark kom med i 1947, var der 371 klubber fordelt over 26 lande. 

Bevægelsen i Danmark fik sin begyndelse, da Ejnar Davidsen i Aalborg under et messebesøg i Prag i 1946 fik kontakt til en KFUM sekretær, som fortalte ham om Y’s Men’s ideen. Den daværende generalsekretær for YMI, Henry Grimes, var orienteret om mødet i Prag og kontaktede Ejnar Davidsen med en opfordring til at danne en klub i Aalborg. Allerede i 1947 fremlagde Ejnar Davidsen ideen for KFUM og d. 11 august 1947 blev Aalborghus Y’s Men’s Club chartret.

 

Ønskes der yderligere information/oplysninger kan følgende link anvendes:

 

For at forstå, hvem vi er, må vi se på, hvor vi kommer fra, og ved at lære af historien kan vi blive klogere på vores fremtid.

Vi skal være stolte af at være med til at gøre en forskel og med glæde sprede dette budskab til andre. Med denne historiske opdatering har vi i bevægelsen et godt redskab til at indføre nye Y’s Men i, hvordan vi er kommet så langt. Brug bogen i denne ånd!

 

Bestil historiebogen >>