Organisationen

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

 

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som Loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, samt udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

 

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

 

En Y’s Men’s klub består af ca. 15-40 personer, der mødes typisk 2 gange om måneden til et klubmøde med interne drøftelser, oplysende foredrag, virksomhedsbesøg o.l.

 

Alle landets klubber udgør Region Danmark, som er en del af det verdensomspændende Y’s Men International.

 

Landets klubber bidrager hvert år kontant med 15 – 20 mio., hvoraf ca. 1,4 mill. kr. går til et eller flere ansøgte regionsprojekter. Dette kan eksempelvis være et børnehjem for forældreløse børn, støtte til Europæisk KFUM, gadebørn eller konfirmandcenter. Region Danmark har i årenes løb støttet mange projekter, der har hjulpet mennesker, der ikke har det så godt som vi andre.

 

Det verdensomspændende arbejde bygger på ”Jesu Kristi lære” og vort motto er ”At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret”.