Public Relations PR kommunikation / Info, nyhedsbrev, artikler & WAI

Poul Erik Petersen
Lundevej 6, 9240 Nibe
+45 27 12 39 18 - ilsp-pep@live.dk 

 

Presse

Indtil videre kan henvendelse vedr. “Presse” ske til RSD for PR og kommunikation Poul Erik Petersen eller RSF for Forsendelse, IT-webmaster, Axel Hansen

 

Hjemmeside - nyhedsbrev - adressebog - Facebook / Twitter - 

Axel F. A. Hansen,

Langelinie 14, 6520 Toftlund,
+45 26 577 577 - info@ysmen.dk 

Jens Byskov

Lyngskrænten 2,7540 Haderup
+29 67 79 49 - Jens_Byskov(at)mail.dk


Nyhedsbrev - udgives elektronisk og sendes til alle medlemmer der har oplyst en mail adresse. Nyhedsbrevet vil indeholde alle officielle meddelelser fra regionen til klubberne og regionsrådet samt andre nyttige informationer og der tilstræbes, at der jævnligt kommer nyt fra tjenestelederne.

Nyhedsbrevet udgives månedlig og ældre udgaver kan ses her >> 

Artikler og andet stof sendes til: info(at)ysmen.dk

Hjemmesiden -Artikler fra klubber, samarbejdspartnere, tjenesteledere og regionsledelsen m.m. udgives på hjemmesiden. Artiklerne sendes uformateret og med billeder(billeder sendes i høj opløsning – 300 dpi og sendes separat og ikke i selve dokumentet) til: info(at)ysmen.dk

Y’s Men’s magasin WAI er Region Danmarks officielle magasin, som henvender sig til samarbejdspartnere og andre, som er interesseret i vores arbejde. Udgives halvårlig i trykt udgave så det kan lægges i menighedshuse, kirker m.m. Magasinet udgives også elektronisk på hjemmesiden.