Y’s Men International kan på det nærmeste kaldes en organisation af forkortelser.

Det engelske ord for alle betegnelser inden for Y’s Men International, geografisk områder, tjenestefunktioner på alle niveauer og stillingsbetegnelser fra klub til den internationale top ligger til grund alle forkortelserne.

Herunder bringes nogle af disse forkortelser. Den enkelte forkortelse er vist i spalten til venstre. Betegnelsen på engelsk fremgår af den mellemste spalte, mens den danske betegnelse er vist i spalten til højre. En længere liste over vor bevægelses forkortelser findes i HÅNDBOGEN.

Forkortelse

Engelsk betegnelse

Dansk betegnelse

IP

International President

International Præsident

IPE

International President Elect

Kommende Internat. Præsident

PIP

Past International President

Afgået Internationale Præsident

IT

International Treasurer

International Skatmester

ISG

International Secretary General

Internat. Generalsekretær

ISD

International Service Director

International Tjenesteleder

AP

Area President

Area Præsident

APE

Area President Elect

Kommende Area Præsident

PAP

Past Area President

Afgået Area Præsident

ASD

Area Service Director

Area Tjenesteleder

RD

Regional Director

Regionsleder

RDE

Regional Director Elect

Kommende Regionsleder. 2. år

RDEE

Regional Director Elect Elect

Kommende Regionsleder, 1. år

PRD

Past Regional Director

Afgået Regionsleder

RT

Reg. Treasurer

Regions Skatmester

RSA

Reg. Secretary Administration

Regions Sekretær, Administration

RSM / RSF

Reg. Secretary, Mail

Regions Forsendelses Sekretær

RSD

Reg. Service Director

Tjenesteleder for Regionen

RLM

Regionsledelsesmedlem, kun i Danmark

RLME

Kommende Regionsledelsesmedlem, kun i Danmark

DG

District Guvernor

Distrikts Guvernør

DGE

District Governor Elect

Kommende Distrikts Guvernør 1.år

DGEEDistrict Governor Elect ElectKommende Distrikts Guvernør 2. år