Empati og næstekærlighed har ingen alder!

Uge 27. Jeg vil afslutte min tid som RSD for ugens klumme med denne klumme. Jeg beundrer min gamle mor på 94 år, fordi hun trods alder og små skavanker altid er i godt humør og parat til at yde næstekærlighed indenfor sit nærområde.

mere >>

Når du åbner din hånd….

Uge 26  Når du åbner din hånd, ser du synlige spor af usynlige bånd. Du har fat i et stykke af dit medmeneskes lykke. Det kan føles som fnug eller veje et ton: Det er lagt i din hånd.

Mere >>

På dannelsesrejse til Indien

Uge 25. Køer i gaderne, skrald og en underlig blandet lugt af blomster, rådden frugt, varme, bilos og indisk mad. Fint opstillede frugtboder og pågående sælgere overalt i gaderne.

Mere >>

Biblen skal læses af øjne, der har grædt.

Uge 24. Sådan siger Mitri Raheb i Betlehem, der er kristen palæstinenser og samtidig præst for de få hundrede mennesker, der tilhører den lutherske kirke i byen.  

mere >>

”Den grønne trinitatis”

Uge 23  For mig rummer kirkeåret en fantastisk rytme med en meget sikker struktur. 

Mere >>

At se og blive set

Uge 22. For et par år siden havde vi på Løgumkloster Refugium, hvor jeg har min daglige gang, besøg af strikke designeren Anette Danielsen, der holdt workshop for os.

Mere >>

START MED MENNESKELIGHED

Uge 21. Det er godt en uge siden, at Nepal blev ramt af det kraftigste jord-skælv i 80 år. Tusindvis af familier mistede deres hjem og er nu afhængige af hjælp udefra.

mere >>

Tanker i Vridsløselille Statsfængsel

Uge 20  De ønsker at man skal sidde her og der skal ske en forandring Men det er svært når det eneste man bliver mødt med er begrænsning

Mere >>

En ægte del af fællesskabet

Uge 19. Matt. 11.25: ”Jeg priser dig fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige”

Mere >>

Den kroniske empatis bagside – måske mest for kvinder

Uge 18. For et stykke tid siden hørte jeg Tor Nørretranders fortælle om en undersøgelse, der har givet stof til eftertanke.

mere >>

Digt af Helene Busk Madsen 2015

Uge 17. Helene er bruger af KFUM’s sociale værested ”Kilden” i Hurup Thy, ”Kilden” er et af de syv væresteder, der har tilknyttet en familieklub. Familieklubberne er et af Y’s Men’s projekter i klubåret 2014/2015

Mere >>

Kom nu til Kilden.....

Uge 16 Værestedet Kilden er i et lille parcelhus på Kirkevej i Hurup. Her forsøger vi at danne rammer for mennesker, der har det ondt.

Mere >>

"Ej græde jeg kunne for Gud eller ven, kun grue og grunde og grue igen”

Uge 15. I sit enestående digt "Nytårsmorgen" beskriver Grundtvig en tilstand af fortvivlelse og ensomhed, som vi alle kender til.

mere >>

Perfekt til påske?

Uge 14. Danskernes trang til det perfekte liv står i dyb kontrast til virkelighedens verden.

Mere >>

Således elskede Gud verden

Uge 12.”Gud kommer kun til Afganistan for at græde”. Det er titlen på en lille rystende bog, skrevet af en iransk reporter ved navn Shiba Shakib i 2001. 

mere >>

Mennesker på min vej .………

Uge 11. På vor rejse gennem livet møder vi mange mennesker, og de er hver især med til at påvirke og sætte sit præg på os. Jeg har mødt mange spændende mennesker på min ” rejse” og vil her fortælle om en af dem. Mere >>

Syng med nabolaget

Uge 10 At kravle helt op på en bakketop, en blæsevejrskold forårsdag, og skænke lidt varmt i en kaffekop, og skimte sit nabolag, Og løfte sit øje lidt høj’re op, mod helt andre folkeslag.

Mere >>

Med øjnene kan du velsigne og …

Uge 09. I april måned tog jeg til Hamburg for at løbe maraton. Foråret var i byen. Solen skinnede. Temperaturen nærmede sig 20 grader. Jeg hentede mit startnummer i messehallerne.

mere >>

En hilsen fra Berlin…

Uge 08. Der er noget med rejser, man ikke finder så mange andre steder! Og under alle omstændigheder bliver man ofte en hel del klogere på verden omkring sig - og på sig selv - når man rejser. 

Mere >>

Lommefilosofiske tanker om empati og næstekørlighed.

Uge 07 Her er nogle af de tanker, der farer gennem mit hoved, når emnet er "Empati og næstekærlighed".

Mere >>

Hvordan skal bolden rammes?

Uge 06. Når vi hører journalisternes efterrationaliseringer i deres kommentarer til en fodboldkamp, ja så er den ingen nåde over for spilleren, hvis han rammer forkert.

mere >>

Det tabte men genfundne ....

Uge 05. I Jesu lignelser hører vi ofte om det tabte, eller om de skrøbelige - om de syge eller de svage.

Mere >>

Den guddommelige langsomhed.

Uge 04 Hver morgen går jeg med min hund, og jeg overhales igen og igen af løbende mennesker. Det er unge, som skal holde sig i form.

Mere >>

Livets skole

Uge 03. Barndommens gade var tidligere en slags livets skole, hvor børnene mødte mange forskellige typer mennesker og udfordringer.

mere >>

Nissen og nåden flytter med

Uge 02. Så er vi kommet et par uger ind i det nye år. Som jeg frygtede, så er mine fine nytårsfortsætter så småt begyndt at krakelere og bliver de sædvanlige nytårsfortsætter

Mere >>

Inkluder de ekskluderede

Uge 01 Inspireret af indere, som udlever kristendommen i handling og gør en kæmpe forskel i deres lokalsamfund.

Mere >>

Julesorg og juleglæde

Uge 52. Vor Fader u Himlen! Lad det ske, Lad julesorgen slukkes!
Grundtvigs julesalme Velkommen igen, Guds engle små slutter med disse ord.

mere >>

03-11-2014

Religion i det offentlige rum – ja tak!

Uge 51. Religion blev for ikke så mange år siden anset for at have udlevet sin rolle i verden. I særdeleshed tog man afstand fra religion, dens rolle i menneskers konkrete ydre liv og i det offentlige rum.

Mere >>

At mærke sig selv.

Uge 50 En efterårsdag først i 1960‐erne var dagen, hvor drømmene smuldrede, den underforvaltertitel som jeg havde, sagde mig ikke noget.

Mere >>

Vi satte noget over styr!

Uge 49. I 1814 fik vi en skolelov, som påbød undervisningspligt for alle børn. 1958‐skoleloven gav alle børn det samme undervisningstilbud – også landbobørnene.

mere >>

03-11-2014

Næstekærlighed

Uge 48. Når jeg hører ordet næstekærlighed kommer jeg næsten pr. automatik til at tænke på hjælp til socialt udsatte men det er alt for snævert.

Mere >>

Nytter det?

Uge 47 Det kan være godt en gang imellem at standse op og fra tid til anden at evaluere det, man laver. Mere >>

En tone i livet …

Uge 46. I mit arbejde som sygeplejerske på hospice har jeg det privilegium at møde rigtig mange patienter og deres familier.

mere >>

”Størst af alt er kærligheden”

Uge 45. Det udsagn valgte vi skulle stå på min fars gravsten, inspireret af 1. Kor. 13. Det vil jeg også gerne skal stå på min.

Mere >>

Den næste

Uge 44 I krigstid har man undertiden anvendt en uhyggelig straf over for en fej eller oprørsk hærafdeling. Man stiller soldaterne op på række og tæller. 

Mere >>

Velfærdsstat, næstekærlighed og diakoni

Uge 43. Udgangspunktet for velfærdsstaten er det solidariske, at alle er forpligtede på, at ingen lider nød i dette samfund – og ingen skal ydmyges med almisser, fordi man er kommet i nød. mere >>

Join mit selfie ‐ Velkommen i mit liv

Uge 42. Der var mange reaktioner, da Helle Thorning tog et selfie af sig selv, Cameron og Obama ved festen for Nelson Mandela. Men egentlig var det jo slet ikke et selfie. Mere >>

At være til nytte

Uge 41 Jeg sidder på ældrecenteret en eftermiddag, der har lige været vagtskifte og eftermiddagsroen falder på. Jeg har efterhånden været her i en del år.

Læs mere >>

Verdens sureste nabo

Uge 40. Jeg har lige brugt en forkølelse til at læse ”En mand, der hedder Ove” af den svenske forfatter Frederik Backmann. mere >>

Klumme om mangfoldighed

Uge 39. Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Mere >>

Naboskab, venskab og gensidig berigelse

Uge 38 At gøre noget godt for andre, har sin egen ukontrollable spredningseffekt”-

det samme har ”at gøre noget ondt mod andre”. Mere >>

”Hvilken ulv vinder så”

Uge 37. Empati og Næstekærlighed handler om at forstå andres følelser og at være forpligtiget med omsorg over for et andet menneske.

Læs mere >>

Tænk før du dømmer

Uge 36
Min ældste søn Aksel på seks år, har et gennemgribende handicap, nemlig diagnosen infantil autisme.

Læs mere >>

Vore betroede talenter

Uge 35 Vi kender alle lignelsen om De betroede talenter. Man kan have ret så ondt af ham, der kun havde fået et talent, som blev frataget ham og givet til ham, der havde meget i forvejen ....

Læs mere >>

Læsning og empati

Uge 34.Det er skriften, der frelser. Ja, siger forfatteren Jan Kjærstad i

romanen Tegn til kærlighed, Læs mere >>

Skvalderkål og mennesker

Uge 33 - Noget af det første, der kommer op om foråret er skvalderkålen. Vi luger og smider til forbrænding, for den skal ikke i komposten og ødelægge den gode kompost. Læs mere >>

Empati i forhold til psykisk sårbare unge

Uge 32 Efterhånden er det femten år siden, jeg blev færdiguddannet som pædagog og startede med at arbejde med børn og unge. >> mere 

Empati – Næstekærlighed

Uge 30 - To gode begreber. Tænk hvis vi alle kunne lære at være empatiske og næstekærlige til fuldkommenhed i alle livets forhold, hvordan ville vores verden så være at leve i? Læs mere >>

Drømmespor

Uge 29 Den vidunderlige skulptur foran FN-bygningen i New York, hvor en mand hamrer sit sværd om til et plovjern. Den gamle profeti fra Esajas-bogen om fredsriget, der ligger i generne hos FN. Læs mere >>

Empati og næstekærlighed – Det nytter

Uge 28. Vi er en lille flok i Herning-Ikast området, som - sammen med en tilsvarende gruppe i Norge – over 10-12 år har oplevet noget helt fantastisk med et lille missions- og hjælpeprojekt i Kalifabougou. Læs mere >>

Klumme om værdigrundlaget

Uge 27 - I vores motto hedder det: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Jeg kunne forsøgsvis tænke mig at omskrive det til: At vedkende sig det ansvar, der følger med enhver frihed. læs mere >>

At sætte sig spor

Uge 26 Nedenstående sang har vores afdøde klubkammerat I Kronjyllands Y´s Men`s Club færdigskrevet kort før sin død i 2009, og med denne pragtfulde hyldest til vort fædreland Danmark ..... Læs mere >>

At glæde sig til ...

Uge 25

Mange af os kender til glæden ved at se frem til noget i vores liv. Jeg havde glædet mig til snart at skulle høre til det grå guld. Hår-farve og skæg og min alder går den vej. Men så skiftede tiderne. Læs mere >>

Så det mærkes

Uge 24

Goddag og velkommen. Vi står lige i gangen, får overtøjet af og bliver budt indenfor i den varme stue. Læs mere >>

Balancen mellem kontrol og tillid.

Uge 23

Fredagens storkøb i varehuset løb op. Over en magisk beløbs-grænse, der sad brændt fast i kassedamens (der i øvrigt var en mand) hukommelse. - Jeg skal bede om noget legitimation med billede på, sag-de han venligt. På grund af beløbets størrelse.

Læs mere >>

Den lykke, der følger med enhver pligt

Uge 22

Jeg faldt over en artikel den anden dag. Eller – det vil sige, jeg faldt over, at min mand var faldet over den. Lykken er – at give sine penge væk, lød overskriften.

Læs mere >>

Hvor var du, Adam

Uge 21

I den seneste tid har der været en del fokus på, hvordan det går tidlige-re anbragte børn og unge, når de bliver voksne. Læs mere >>

Lysende livsglæder

Uge 20

I 1948 blev jeg elev på Høng studenterkursus. I november måned hørte jeg geologitimen om universets udvikling gennem milliarder af år. Læs mere >>

Når hænder rækkes

Uge 19

En håndsrækning

De fleste vil kende det. Den lille hånd, der bliver rakt og gør en forskel for èn; som vækker en spirende livsglæde eller et øjeblik af fryd. Læs mere >>

”Børn – børnebørn og livsglæde”.

Uge 18

Som forældre til tre sønner, Jørgen, Erik og Christian kan min kone og jeg heldigvis se tilbage på rigtig mange gode, sjove og positive oplevelser og minder. Læs mere >>

Det nådeløse speil

Uge 17

Det heter om kjærligheten at den gjør blind, mens ekteskapet gir deg synet tilbake.

Læs mere >>

Glæden er gul

Uge 16

Kan følelser have farver? Og kan farver udtrykke følelser? Ja det kan de. Farverne er tæt forbundet med vores følelser. Læs mere >>

Når børn afvikler vores indvikling ...

Uge 15

Jeg står med ryggen til 10 dagplejebørn. Luften er fyldt med pludren, hvin og klappen.

Læs mere >>

Spring ud i det!

Uge 14

I 2005 fik vi føjet en ekstra dimension til vores tilværelse. Vi svarede nemlig positivt tilbage på en henvendelse fra en af vores gode venner om at være med til at bygge et feriehus i Letland. Læs mere >>

Der er mere hvor det kommer fra

Uge 13

Der er mere hvor det kommer fra! Hvem kender ikke det gode gamle udtryk fra værtinden mens man sidder om et dækket bord? Læs mere >>

Gør vi en forskel?

Uge 12

Det er motiverende at gøre en forskel for andre mennesker. Det falder mange mennesker naturligt og er en del af vores basale behov. Læs mere >>

hvis livet er sort og hvidt

Uge 11

Hvis vi oplever et spædbarn signalere, ja så er det sorte, gråd - "Hjælp mig" og det hvide, smil - " tak". Læs mere >>

At gøre MERE ved at gøre MINDRE

Uge 10

Jo mere man kan, jo længere er listen også ofte over ting, man gerne vil nå. Ting, som man synes, giver mening og livsglæde.

Læs mere >>

Det er din egen skyld...

Uge 09

”Det er din egen skyld, at du er i godt humør; - der er nok at være ked af ! ”

Man hører straks, at der i denne sætning er et budskab af omvendt mening. Men der er måske også en vis grad af sandhed. Læs mere >>

Morgen

Uge 08

Det er to uger efter Kyndelmisse. Jeg vågner sidst på natten. Vinduet er åbent, og jeg ligger og lytter til det, der for mig er en vinternat. Læs mere >>

”Jeg er også en denar værd!”

Uge 07

Jesu lignelser kan på deres helt egen måde sætte os i gang med at tænke over vores liv og vores måde at forvalte det på, men lignelserne har også en særlig måde at trøste og opmuntre på. Læs mere >>

... fordi vi er her for hinanden

Uge 06

For nylig har der kørt en video på de sociale medier, hvor en musiker gik ud på en travl gågade. Og begyndte at spille på sin kontrabas. Læs mere >>

”Udenfor i verden”

Uge 05

Fremtidens mand. Rasmus er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Han er 25 år gammel og mangler et år af sit studie.  
Læs mere  >>

Dancing roads

Uge 04

I august tilbragte jeg 2 vidunderlige uger i Kerala, Indien, sammen med en god ven. Vi var på eventyr.

Læs mere >>

Den barmhjertige samaritaner

Uge 03

Denne beretning kender vi alle, og vi alle har nok den opfattelse, at vi skal være som den barmhjertige samaritaner, hvilket også er sandt. Læs mere >>

Livets gave

Uge 02

Hver dag er en gave vi må pakke ud og bruge. Der er lyse dage, fyldt med glæde og gode oplevelser. Læs mere >>

Noget om smålighed og gavmildhed

Uge 01 2014

For nogle år siden var jeg på besøg i en af de store byer i Østeuropa. Det var en smuk by, men også en by, der var præget af fattigdom og en masse kedeligt betonslum. Læs mere >>

klubåret 2012-13

At gøre tam og knytte bånd

Uge 52

Det er ikke så let at gøre sit kæledyr tamt! Det mener mine børn i hvert fald. Hverken kaninen eller hamsteren er helt tamme – den ene bider og den anden kradser. Måske vi skulle prøve med en kat. Læs mere >>

Vi er alle én krop, én kirke

Uge 51

Jeg skriver fra sydafrikanske himmelstrøg, mens der meldes om sne-storm og sibiriske kuldetilstande i Danmark. Jeg prøver at sende var-megrader hjem pr. e-mail, men det virker ikke rigtigt, melder mine danske venner. Sådan kan goderne være så ulige fordelt, på vores klode! Læs mere >>

Livet er langt, lykken er kort, salig er den der tør give det bort

Uge 50

Være med til noget, skabe noget, være med i et fællesskab er nogle af de ting, der er med til at give mig glæde i livet. Læs mere >>

Kan livsglæde måles?

Uge 49

Hvis man rammes af en ulykke, en sorg, eller blot på anden måde har mistet modet, er der så en metode, hvorpå man kan få livsmodet tilbage?  Læs mere >>

Med strutskørt og gamacher

Uge 48

Forleden var jeg for første gang nogensinde inde at se en ballet: ”Svanesøen”. Balletten over alle balletter, med yndige ballerinaer i kridhvide strutskørter og atletiske solodansere i farvestrålende gamacher. Læs mere >>

Slib saven

Uge 47

Overskriften stammer fra beretningen om en mand, der havde rigtig travlt med at fælde en skov. En forbipasserende standsede op og så hvor meget manden sled og stred for at save. Læs mere >>

At være den andens øjne

Uge 46

Jeg ser hende første gang ved den store morgenbuffet på hotellet. Hun sidder skråt over for mig og er i færd med at smøre boller og skære brødet ud i mindre stykker. Læs mere >>

Livet er langt, lykken er kort, salig er den der tør give det bort

Uge 45

Poul Krabbe-P. - Konstitueret sognepræst i Roslev-Rybjerg

Sådan synger vi med Kim Larsen, som her giver udtryk for en menneskelig erfaring, at lykken er flygtig, vi kan helt uden varsel blive ramt af ulykken. Læs mere >>

Der skal to til en tango

Uge 44

Dorit Simonsen, Hospiceleder, Hospice Djursland

Der er det med tango, at det kræver særdeles kompetente og trænede personer - nemlig en herre og en dame som danser hver sine forskellige trin. Læs mere >>

Lysere øjeblikke

Uge 43

Mon ikke de fleste af os med det anvendte udtryk "den pulserende hverdag" mener noget i retningen af, at det er hverdagen, vi skal leve af. Læs mere >>

Radiserne

Uge 42

I tegneserien ”Radiserne” siger lille Thomas til Søren Brun: ” Jeg tror, verden er blevet bedre, end den var for fem år siden.” Læs mere >>

Glæden ved livet!

Uge 41

Hvordan kan vi opnå glæde ved livet, når nu medierne bringer alle de mange dårlige nyheder? Vi var for år tilbage på besøg hos min gamle onkel i Canada. Han havde lige læst avisen og ved morgenbordet fortalte han, at der var begået et mord. Læs mere >>

Al musik begynder med at lytte

Uge 40

”Jeg er kommet hertil for at lytte.” Sådan svarer den verdenskendte musiker og dirigent på spørgsmålet om, hvad han vil foretage sig i sin barndoms lille landsby, hvortil han nu er vendt tilbage. Læs mere >>

Problemer og byrder – og sprækker!

Uge 39

Ingen voksne går fri af byrder og problemer. Alle møder vi små og sto-re problemer eller byrder på vores livsvej, og spørgsmålet er, hvad vi gør med dem. Læs mere >>

Africa

Uge 38

I Afrika fødes i dette sekund, et barn, så livlig og sund En moder sig glæder, - tørre tåren bort for smerten var stor, men trods alt så kort. Læs mere >>

Vi har brug for klovne!

Uge 37

KFUM og KFUK har lige haft et børnelederkursus for de frivillige ledere. En dag med fokus på både lederpleje og lærdom, og kurset var rigtig godt besøgt. Der var oplæg fra både kendte og knap så kendte danskere om, hvad der rører sig for børn og unge lige netop nu. læs mere >>

Til forsvar for en-foldigheden.

Uge 36

Min farfar var med i første verdenskrig. Som sønderjyde, og dermed fra den del af landet, der blev besat af tyskerne i 1864, blev han tvunget i krig på tyskernes side. Læs mere >>

En dråbe af godhed

Uge 35

Johannes Møllehaves digt "En dråbe af godhed" er sat i musik af Anne Linnet. Sangen er en del af Kirkens Korshærs band Hangovers repertoire i Aarhus. Læs mere >>

Partnerskab

Uge 34

Der er et ord, som igen og igen er vendt tilbage til mine tanker de seneste år. Ordet er: Partnerskab. Der er i løbet af de sidste år sket et markant skift i internationalt missionsarbejde. Læs mere>>

Om sardiner og sande troende………

Uge 33

Troen kan gøre selv en sardin til genstand for gudsdyrkelse! Således hedder det i et japansk ordsprog. Læs mere >>

Hvorfor gå rundt og gøre godt?

Uge 32

Selve sætningen "at gå rundt og gøre godt" stammer fra en julekalen-der; det gør ikke ordene ringere. Sættes der et hvorfor foran, kræver det et svar, for nu er det jo et spørgsmål. Læs mere >>

Livet leves forlæns og forstås baglæns

Uge 31

Sådan siger Søren Kierkegaard – Danmarks verdensberømte filosof og grundlægger af eksistentialismen – hvis 200 års fødselsdag vi fejrer i 2013.
Læs mere >>

Det modige liv

Uge 30

Y’s Men har mottoet: "At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret". Det er et godt og stærkt motto, men det kræver ofte mere mod af os at vedkende os vore pligter, end vi er i stand til at mønstre. Læs mere >>

Tro i bevægelse

Uge 29

Mange danskere har en hektisk hverdag. Vi har travlt med at tjene penge, så vi har råd til at nyde "det gode liv" med fladskærm, ferierejser og fine biler. Læs mere >>

Det virker

Uge 28

En af de store udfordringer, som kristendommen står overfor, er at få fortalt, at troen på Gud rent faktisk har en virkning. Læs mere >>

Har du nogen betroede talenter?

Uge 27

Ja det har du, et hvert menneske har nogle betroede talenter af den ene eller den anden art. Alle har vi også vores egen personlighed. Læs mere >>

Vort modersmål er dejligt.

Uge 26

For nogle år siden oplevede minkone og jeg violinvirtuosen Anker Buch i Hundborg Kirke i Thy. Vi nød den skønne musik....... Læs mere >>

Tanker - tid – nærvær.

Uge 25

Vi lever i en tid, hvor det ofte høres: Der er ikke tid. – Trods det et menneskeliv i Skandinavien varer i gennemsnit 30.000 døgn. (læst for et par år siden – sikkert højere i dag) Læs mere >>

Tanker - tid – nærvær.

Uge 25

Vi lever i en tid, hvor det ofte høres: Der er ikke tid. – Trods det et menneskeliv i Skandinavien varer i gennemsnit 30.000 døgn. (læst for et par år siden – sikkert højere i dag) Læs mere >>

Sult i en verden, hvor der er mad nok.

Uge 24

Det mest groteske eksempel på uligheden i verden er det faktum, at næsten 1 milliard mennesker sulter – dvs. en 1/7 af verdens befolkning – samtidig med at ca. 1/7 af alle danskere er overvægtige. Læs mere >>

Er dette frihed?

Uge 23

En efterårsdag ved en stejl skrænt i det sydlige Skåne så vi disse to paraglidere. Stille og elegante udnyttede de den opstigende vind og fløj omkring os i lang tid. Læs mere >>

Min sjæl indhentede mig….

Uge 22

I juni måned 2011 gik jeg pilgrimsvandring på Hærvejen fra Padborg til Viborg i en gruppe med pilgrimspræst Elisabeth Lidell i spidsen. Det gav tid og ro til eftertanke og refleksion. I 14 dage skulle jeg ikke tænke på andet end at flytte fødderne. Læs mere >>

Da Jesus gik på vandet

Uge 21

Ifølge de bibelske beretninger kunne, Jesus gå på vandet. En van(d)vittig beretning, som i vores tidsalder er blevet til det klokkeklare eksempel på at biblen er en bog fuld af fantasteri og overtro. Læs mere >>

Et nyt ”gøgler-gen” er opdaget

Uge 20

Selv som ungdomspræst kan jeg godt føle mig gammel i forhold til nutidens unge. Jeg ser på dem og tænker nogle gange, "hold da op, hvor må det være let at være ung i dag". Læs mere >>

Give fejlen en chance

Uge 19

Vi lever i et samfund som bliver mere og mere teknologisk og kræver mere og mere specialisering. Det betyder også at der stilles støre og støre krav på det teknologiske område, og selv små fejl kan have katastrofale følger. Læs mere >>

Ingen humor ingen tro

Uge 18

Led efter en humoristisk person og du vil sikkert finde en kristen, siger Søren Kierkegaard. Du vil finde én, der har et humoristisk forhold til egen højtidelighed og gerne vil møde det andet menneske frem for at hævde sig selv. Læs mere >>

Livsrejsen

Uge 17

Overskriften på denne lille klumme er egentlig titlen på en bog, som har betydet meget for mig. Læs mere >>

Slægt skal følge slægters gang

Uge 16

"Tider skal komme, tider skal henrulle, slægt skal følge slægters gang", ja, sådan indledes vers 2 i salmen: Dejlig er jorden. Læs mere >>

Ikke myg, men fisk ...

Uge 15

Peter Bastian fortæller i sin bog, "Mesterlære" , en anekdote fra sin barndom om en fisketur. Hans far og storebror tog ofte på fisketur sammen. Læs mere >>

Sindelag og empati

Uge 14

Det siges, at det første indtryk af en person sidder fast efter ½ minut og er vanskeligt at ændre igen. Det er derfor ikke ligegyldigt med hvilken indstilling, jeg møder andre med. Læs mere>>

Guds fred ...

Uge 13

Da jeg var barn, lagde jeg mærke til, at præsten sagde: Guds fred! - når han hilste på min gamle mormor efter gudstjenesten. Det undrede mig, fordi hun var den eneste, han sagde det til, – så vidt jeg husker. Læs mere >>

Burde vi bære sorg?

Uge 12

I gamle dage var det i mange kulturer en del af normen, at man efter et dødsfald blandt de nærmeste viste sin sorg offentligt. Man bar sorg. Læs mere >>

Trettende marts. Det er tåget...

Uge 11

Sådan indledes Martin A. Hansens roman "Løgneren". I denne uge rammer vi 13. marts. Romanen, der handler om degnen Johannes Vig ude på Sandø. Læs mere >>

 

Brug nu bolden (e)

Uge 10

Carpe diem er et gammelt latinsk udtryk, der betyder: Grib dagen. Eller grib nuet. Grib muligheden kunne man også sige. Læs mere >>

 

Inklusion – eksklusion

Uge 09

Overskriftens to ord dukker af og til op i vores hverdag. De har været brugt i forskellige sammenhænge. I snakken om børn med indlæringsvanskeligheder dukker de af og til op. Læs mere >>

 

Kan du følge med?

Uge 08

Så er vi ved uge 8 – vinterferien er lige overstået og dagene bliver for alvor lysere. Vintergækker og erantis pibler op i haverne og påskelinjerne står på spring - snart er det påske, pinse og så igen Sct. Hans. Læs mere >>

 

Jeg er glad i låget .....

Uge 07

Jeg er glad i låget efter jeg lige har hørt Benny Andersen og Poul Dissings sang "Hilsen til forårssolen." Det minder mig om, at foråret er "lige om hjørnet." Læs mere >>

 

Afskaf ikke vore helligdage

Uge 06

Før jul blev foreslået, at man kunne afskaffe nogle af de kristne helligdage. I stedet for at danskerne holdt fri på helligdagene, kunne de i stedet arbejde. Læs mere >>

”Alle sorger kan bæres”

Uge 05

Sådan skriver forfatteren Karen Blixen. Uanset tyngden og størrelsen så skal sorgen jo bæres når først den lander og lægger sig tungt om skuldrene på én. Læs mere >>

Villig til at virke for Vorherre

Uge 04

Travlhed truer trivsel og lykke! Sådan lyder en avisoverskrift, hvor en fremtidsforsker spørger: Findes der ingen moralsk grænse for travlhed? Læs mere >>

Når vi udfordres af livet

Uge 03

Har du nogensinde tænkt på, hvor forskelligt mennesker håndterer den modgang og de udfordringer, der er en helt naturlig del af menneskelivet? Læs mere >>

Kloge ord om venskaber

Uge 02
Verden af i dag er indrettet, så det er nemmere at holde kontakt gennem vor tids kommunikationsmidler - dog skal man ikke undervurdere det samvær, vi har, når vi mødes ansigt til ansigt. læs mere >>

Komme dit rige

Uge 01

Fortællingen om konen i muddergrøften handler om en meget fattig kone, der bor i en muddergrøft. Læs mere >> 

Gør den store fortælling til din…

Uge 52

På mange måder har mit held været FDF. Her mødte jeg ansvarlige voksne, der turde sætte ord på tro og tvivl.  Læs mere >>>

Jesusbarnet er mandelen i verdens ris a la` mande!

Uge 51

Ofte tror vi, at Gud holder tingene på plads – og vi er dem, der roder. Men julens budskab siger noget andet: Læs mere >>

Tror du?

Uge 50

Det er så ofte vi som voksne i kirkelige sammenhænge tænker; vi må gøre noget for at få de unge med i kirke! Gode tanker og intentioner!

Læs mere >>

Forskellighed gør stærk

Uge 49

Alt for mange muligheder går tabt, fordi: Vi ikke tilbyder os selv – vi skal spørges. Læs mere >>

Sidder han i vejen?

Uge 48

Så sidder han igen på gaden - lige der, hvor jeg skal gå. Med beskidte plastikposer, gamle tæpper - og hunde. Læs mere >>>

Kommer de andre os ved?

Uge 47

Mit liv er beriget af mødet med de andre, og i særlig grad af mennesker fra øst og syd med islam som fortegn. Læs mere >>>

Vorherres Køkkenhave

Uge 46

I naturen høstede han med alle sine sanser og hver måned bragte han sine indtryk og oplevelser videre i KLUMMEN i hjemløseavisen HUS FORBI. Læs mere >>

Kan det ses ???

Uge 45

I begyndelsen af året kom den tyske forbundspræsident, Christian Wulf, under pres og måtte gå af. Læs mere >>

At spille klaver.

Uge 44

Da jeg var en halv snes år, fik vi et klaver til låns. Vi havde det stående et par år, og jeg begyndte at "gå til spil". Det var jeg meget glad for.Læs mere >>

Himmelbuens tegn

Uge 43

Jeg har en perle i mine gemmer. Ikke i bogstavelig forstand. Ikke en lille rund skinnende perlemors-ting. Men en lille bog med en CD og en samling sange, der henter inspiration fra Det gamle Testamente. Læs mere >>

….at elske, thi deri er livet!

Uge  42

Alle planter sætter frugter. Frugterne sikrer planteartens fremtid, og mange frugter hører hjemme på dyrenes spisekort. Andre frugter bruger vi mennesker ... læs mere >>

Tro, Håb og Handling

Uge 41

Overskriften er undertitlen til ”Oprør fra Hjertet” af Keld Holm og Steen Hildebrandt. Efter at have læst bogen mener jeg at ”Tro Håb og Handling” er det, vi som Y’s Men har som inspiration i vores arbejde. Læs mere >>

At acceptere sit liv på livets betingelser

Uge40

"Som året går, skal vore sind nu vandre gennem vinter ind." Sådan indleder Ole Sarvig digtet "Året", som i 1952 udkom både i samlingen "Min kærlighed" og i Udvalgte Digte. Læs mere >> 

Noget om samarbejde

Uge 39

For nylig var jeg i studiet med mit fritidsorkester for at indspille en CD. Vi havde forberedt os grundigt, så det handlede vel bare om at møde op og så lige få spillet numrene ind. Hvor svært kunne det være opfattelsen var til at få øje på. Læs mere >>>

At rejse er at leve

Uge 38

H.C. Andersen var ivrig rejser og også ivrig nedskriver af, hvad han foretog sig og oplevede på rejserne. "At rejse er at leve"; udtrykkket kender mange.
Læs mere >>>

I Østen stiger solen op………

Uge 37

... sådan beskriver B.S. Ingemann den glæde, som solen og morgenen vækker i ham. Lys og liv og lyst – mod på livet – klar til at tage fat. Læs mere >>>

Drømmen om frihed

Uge 36

En af de stærkeste kræfter i mennesket er drømmen om frihed. Vi vil have frihed til at sige det, vi mener, og gøre det, vi finder bedst for os selv eller dem, vi holder af.

Læs mere>>>

Så tag dig dog sammen!

Uge 35
Hun joggede forbi mig på stien. Pustende, armene gik som på et damplokomotiv, der sætter i gang. Dampen var oppe, kunne jeg se, i den kolde morgenluft. Læs mere>>>

Gud har ingen hænder

Uge 34

I 2010 var jeg inviteret til Filmfestivalen i Lübeck som formand for Interfilms jury, der årligt uddeler en kirkelig filmpris der. Læs mere >>>

Hør efter, når erfaring fortæller!

Uge 33
En gang for mange år siden besøgte jeg Island, og en gammel mand fortalte mig historien om den unge mand, der blev forelsket, gift og besluttede at bygge et hus højt oppe på bjerget – over de andre huse.

Læs mere>>>

Ole sad - sidder vi

Uge 32

Ja, hvor mange gange har vi ikke sunget”Ole sad på en knold og sang”, lige fra vi lærte sang og melodi i skolen og senere op igennem livet, hvor vi har været udsat for, at melodien er blevet brugt til festsange ... Læs mere >>>

Som en tomhændet skjorte på tøjsnoren

Uge 31

Den svenske digter Tomas Tranströmer siger i digtet Madrigal:
Vi er ikke uden håb. Et sted i vore liv er der en stor uopklaret kærlighed. Jeg arvede en mørk skov, men i dag går jeg i en anden skov, den lyse, hvor alt det levende synger.

Læs mere>>>

Livet er ligegyldigt - når der ikke er tid til det.

uge 30                                               

Det moderne samfunds Ensomhed kender ingen grænser. Ensomheden danner par med Tiden. De to står godt til hinanden, når de går hånd i hånd ned gennem menneskelivet for at alliere sig med Ligegyldigheden. Læs mere>>>

At lede efter svar

uge 29

”Fortæl mig, hvad du leder efter, så skal jeg hjælpe dig”, sådan lød det fra den venlige stemme i telefonen. Ordene var en invitation til mig om at sætte ord på, hvad det var, jeg søgte. Læs mere >>>

På vej …..

uge 28

Morgendisen ligger eventyrligt med fine slørskyer over markerne. Himlen er utrolig smuk med gyldne og røde farvenuancer på de lette mørke skyer i minutterne før, solen bryder helt igennem. Læs mere>>>

7 milliarder..

uge 27

Der er nu mere end syv milliarder mennesker på Jorden, og du er en af dem. Syv milliarder er så mange, at vi faktisk ikke kan forholde os til det. Læs mere>>>