REGIONS- OG FRADRAGSPROJEKTER - hvad støtter vi

Regionsprojekt 2018-19

Mushemba Foundation

Et projekt hvor vi støtter opførelsen af et børnehus til drenge, der er tilknyttet Trinity School, Bukoba, Tanzania. Børnehusene har umådelig stor betydning for børnenes muligheder for indlæring og trivsel.

Regionsprojekt 2018-19

Faros/ IAS.

Et projekt hvor vi støtter arbejdet med uledsagede flygtningebørn i Grækenland med det formålet er at yde beskyttelse og omsorg til mindreårige og mulighed for at tage en uddannelse og integrere sig.


Projekt med fradragsret

Hælp YMCA i Moldova

ved at støtte et ungdomsudviklingsarbejde med opførelse af et ungdomscenter i landsbyen TREBUJENI i Moldova

Projekt i Central østeuropa

Central Øst Europa - Regionsprojekt 2018-19
Nyt indsamlingsprojekt til gavn for én af de 10 klubber i Distrikt Transsylvanien, der omfatter Rumænien og Moldova. Udskiftning af varmesystem på VERITAS Family Center i Sighisoara, Rumænien.


Roll Back Malaria

Malaria skal fortsat bekæmpes for Malaria er en af verdens mest udbredte sygdomme. Hvert år dør omkring tre mill. mennesker. Y's Men i region Danmark er derfor med i det internationale projekt Roll Back Malaria, der er et netværk under FN.

Y's Men støtter