REGIONS- OG FRADRAGSPROJEKTER - hvad støtter vi

Regionsprojekter 2017-18 – der er valgt 2 projekter

Det ene regionsprojekt er til støtte for St. Mathew’s Schools vedr. ”Skoleudvikling i Bangladesh”, og det andet er til støtte for Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM) vedr. ”Velkommen til mit hjem – når integration begynder i børnehøjde”.

 

Støtte for St. Mathew’s Schools i Bangladesh
”Skoleudvikling i Bangladesh”, hvor formålet er at støtte udviklingen på 3 eksisterende engelsksprogede grundskoler med forbedringer af de fysiske faciliteter og med pædagogisk udvikling af lærerne. Bl.a kan nævnes at legepladserne indrettes efter dansk tradition. Skolerne bygger både på en bangladeshisk kulturarv og på grundlæggende kristne værdier om ligeværd og respekt for mennesket.

Skolerne arbejder aktivt for at involvere forældrene i dagligdagen og i skolebestyrelser og fremmer derigennem også forældrenes forståelse for demokrati, ligeværd og religiøs tolerance. Skolerne optager elever og har personale fra alle religiøse samfund: islam, hinduisme og kristen-dom. Målet er at skolernes drift bliver økonomisk uafhængig af støtte fra Danmark.

Skolerne har eksisteret siden 2005. Al information, herunder status for projektets fremdrift og projektets økonomi, vil blive tilgængelig på hjemmesiden: www.smsbangladesh.dk

Hertil kommer, at projektet skal gøres synligt for klubbers medlemmer ved informationsmaterialer til Regionens hjemmeside og til DG’ere.

Projektet søges støttet med 700.000,- kr.

 

 ”Velkommen til mit hjem

Det andet regionsprojekt er til støtte for Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM) vedr. ”Velkommen til mit hjem – når integration begynder i børnehøjde”, hvor formålet er at give voksne i organisationer, skoler, kirker, familier og alle andre interesserede et redskab til at tale med børn om emnet flygtninge, samt at give et fælles afsæt til kulturmødet mellem flygtningebørn og etniske danske børn.

DKM er projektbærerende og står for at gennemføre, producere og formidler projektets forskellige materialer. Folkekirkens Nødhjælp er en væsentlig bidragyder med faglighed fra arbejdet med flygtninge i nærområdet.

Projektets effekt er at flere voksne i skoler, organisationer, kirker og hjemme i familierne oplever at de med projektets materialer har fået en seriøs og let tilgængelig adgang til at tale med og involvere børn i modtagelsen af flygtningebørn og det efterfølgende kulturmøde Projektet skal i produktionsperioden gøres synligt, nærværende, levende og skabe motivation for Y’s Men’s klubbers medlemmer.

Projektet søges støttet med 600.000,- kr.

 

 


STØT UDSATTE BØRN I KIRGISiSTAN

Skattefradragsprojekt 2017 - Et samarbejde mellem Y´s Men Region Danmark og Rønde Efterskole

Udover at drive et børnehjem og lave opsøgende arbejde, er meget af CPCs arbejde centreret omkring 2 dagscentre med bl.a. - gratis madservering til udsatte børn - medicinsk og psykologisk bi- stand - ung-til-ung-undervisning (Peer- to-Peer) Eleverne på Global Iværksætter har i samråd med CPC besluttet, at pengene fra Skattefradrags- projektet skal gå til uddannelse af unge Peer-to-Peer-ledere samt mad til og sommerlejr for børnehjemsbørnene.

[mere]


Roll Back Malaria

Malaria skal fortsat bekæmpes for Malaria er en af verdens mest udbredte sygdomme.

Hvert år dør omkring tre mill. mennesker. Y’s Men i region Danmark er derfor med i det internationale projekt Roll Back Malaria, der er et netværk under FN.   

På www.aulum.ysmen.dkkan du se, hvordan du kan være med til at støtte bekæmpelsen af malaria.

Det internationale samarbejde som Y’s Men International Region Danmark deltager i omkring ROLL BACK MALARIA, har netop markeret 500 dages milepælen for afslutningen af projektet. Læs mere >>