Regionsprojekt Faros/IAS.

Er et projekt hvor vi støtter arbejdet med uledsagede flygtningebørn i Grækenland, primært Athen. Formålet er at yde beskyttelse og omsorg til mindreårige flygtninge, samt give dem mulighed for at tage en uddannelse og integrere sig i det Græske samfund. Forventningerne er at indsatsen og investeringen vil have en positiv effekt på langt sigt.


Nyhedsbrev januar 2019

Opdatering på projektet Faros samt et blik ind i 2019

En varm nytårshilsen her fra projekt Faros i Athen og med stor tak for støtten i 2018 i forbindelse med Regionsindsamlingen.

[læs mere]