Styrkelse af KFUM i Balkan-landene og i Litauen og Baltikum

Udviklingscenter Balkan

Delprojekt 1. Placering: Backy Petrovac i Serbien, Bitola i Makedonien, Constanta i Rumænien, Pristina i Kosovo


Det vigtigste formål med projektet er at bruge resultaterne fra de mest aktive og dygtigste KFUM-ledere som basis for en dynamiske videreudvikling af YMCA i Balkan-landene. Udviklingscentrene ”Programme Initiativ Centre” er redskabet, som skal virkeliggøre dette mål. YMCA Europas strategi bygger på en paneuropæisk tilgang til de udfordringer, der er fælles for de fleste lande i området. De tematiske fokusområder er fred og forsoning, herunder også kristenliv og sunde elvevaner.

Arbejdsmetoder: YMCA Europe arbejder sammen med de mest aktive og involverede KFUM-ledere i Balkanlandene om gennemførelsen af fælles strategi i Balkan-regionen. Alt dette kan sammenfattes i begrebet "Begleitung" (tæt, venskabeligt, ligeværdigt projektsamarbejde),

Hvem får gavn af projektet: Det vil være mennesker i de samfund, hvor udviklingscentrene gennemfører deres aktiviteter. Især multietniske, multireligiøse og socialt udstødte grupper vil mærke virkningerne.

Forventet udbytte:
- Videreudvikling af de dygtigste og mest initiativrige KFUM-ledere omkring det fælles arbejde i Balkanregionen og på europæiske niveau.

- Sikre stabilitet i udviklingscentrenes projekter og administration
- Udvikle centrene til et niveau, der sikret fremtidig levedygtighed.
- Udvikling af de personlige kompetencer hos alle, der er tilknyttet centrene, herunder skabe et velfungerende og trygt miljø for både frivillige og ansatte.

Det tværregionale udviklingscenter i Litauen

Delprojekt 2. Placering: Vilnius, Litauen


Sammenhæng: YMCA Europa har en paneuropæisk tilgang til de udfordringer, der er fælles for de fleste lande i området. De tematiske fokusområder, er fred og forsoning, herunder også kristenliv og sunde levevaner.
Til effektiv håndtering af alle disse områder udvikler YMCA Europe interregionale arbejdsplatforme.

Udviklingscenter Litauen er et led i denne strategi. Ikke alle europæiske KFUM-organisationer er lige aktive i den fælles proces, og der er stadig KFUM-organisationer, der kunne inddrages langt mere i disse udviklingsaktiviteter.

Arbejdsmetoder: YMCA Europa arbejder tæt sammen med det litauiske KFUM og gruppen af andre KFUMafdelinger inden for det tværregionale udviklingsprogram. Den fælles gennemførelse af udviklingsprojektet sigter på at bringe KFUM fra de forskellige områder frem til fælles mål.

Det vigtigste formål er at opbygge blivende aktiviteter og finansiel styrke hos YMCA Litauen, og samtidig motivere alle KFUM-organisationer i den baltiske Region til at være mere aktiv i interregionale aktiviteter.

Hvem får gavn af projektet: Det vil være primært være litauiske unge involveret i YMCA aktiviteter. Også andre deltagende YMCA-foreninger vil få gavn af projektet via gennemførelse af fælles projekter – især dem, der beskæftiger sig med kultur, kunst og musik og uddannelse.

Forventet udbytte:
- Styrkelse og aktivering af unge YMCA-ledere fra Litauen, Letland og Estland i det internationale arbejde - inden for YMCA Europas strategi.
- KFUK-KFUM Litauen vil opnå bredere adgang til offentlig støtte i Litauen og fra EU-støtteprogrammer.
-Modvirkning af de sociale spændinger i Litauen, som udspringer af befolkningens forskellige etniske eller
religiøse baggrunde.
-Give unge fra Litauen et tilbud om attraktive uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter, men også
tiltrække unge andre europæiske lande til projektet.
-Gøre KFUK/KFUM i Litauen stærk og finansielt sikret.