08-02-2015

AFSLUTNING PÅ ET VELLYKKET PROJEKT.

Børnelandsbyen i Sumbawanga, Tanzania, er nu indviet og taget i brug.Som regionsprojekt for Y’s men 2011/12 har Y’s men indsamlet ca. 750.000 kr. Pengene skulle bruges til et nyt hjem for nogle af Sumbawangas mange gadebørn.

Læs mere >>

01-12-2012

Nyt fra Børnelandsby i Sumbawanga

Takket være den flotte indsamling i Y’s men, region Danmark, er ”Fremtid&Håb” nu i fuld gang med at opføre de nye hjem til gadebørnene i Sumbawanga. Vor byggeleder, som vi fik kontakt med via Y’s men, seniorvolontør Ole Jeppesen og hans hustru Esther har været i Sumbawanga i ca. 2 måneder. Læs mere >>

22-02-2012

Nyt om regionsprojektet ”Børnelandsby til gadebørn i Sumbawanga”.

Af Børge Movild

Lige siden ”Fremtid & Håb” modtog meddelelsen om, at vort projekt var blevet valgt til et af årets to regionsprojekter, har vi ihærdigt arbejdet på at komme i gang med at bygge en lille ”landsby” til de mange gadebørn i Sumbawanga i Tanzania. Læs mere>>>   

”Fremtid og Håb” – Børnelandsby i Sumbawanga , Tanzania.

Først var gadebørnene der.

Sumbawanga er en by i det sydvestlige Tanzania i Afrika, den fattigste del af landet. Her bor ca. 100.000 mennesker. Og byen er præget af arbejdsløshed, fattigdom, alkohol misbrug, AIDS og prostitution. Derfor er der også gadebørn. Mange gadebørn.

Det så et afrikansk par, Joseph og Asha Kassaila, og de gjorde noget ved det. De underviste gadebørn sammen med deres egne børn. Og de lod børnene sove i deres eget lille hus, gav dem mad og tøj og andre fornødenheder. Et dansk missionærpar, Ole og Karin Weber, ville også hjælpe nogle af  byens mange gadebørn. Og således opstod foreningen ”Fremtid og Håb” for snart 10 år siden.

I dag bor 34 drenge og 10 piger på hvert sit hjem for gadebørn i Sumbawanga. Alle børnene er forældreløse eller har mistet forbindelsen til deres familie. På hjemmene er der en ”mama” eller ”papa” samt personale døgnet rundt.  Alle børnene går i skole, og næsten halvdelen er i ”Secundary School”, som omtrent svarer til gymnsium i Danmark. På hjemmene får børnene masser af kærlighed og tryghed som erstatning for det barndomshjem, de aldrig blev en del af. Alle får mulighed for uddannelse, så langt deres evner og interesser rækker. Vi søger at gøre børnene til ”mønsterbrydere”. En dag vil mange af disse børn have  brudt den sociale ”arv”, og de vil blive forbilleder for andre unge i byen og landet. Allerede i dag kommer der procentvis flere i gymnasiet fra de to børnehjem end der kommer fra den øvrige befolkning! Hjemmene er åbne for gadebørn uanset religion, men de fleste er kristne, og de oplæres i evangelisk-luthersk kristendom.

”Fremtid og Håb” driver også et drop-in center midt i byen. Her kan de gadebørn, som fortsat bor på gaden, komme og få et måltid mad, blive vasket og få vasket deres tøj. Der er også mulighed for lidt undervisning. Måske er det vigtigste, at de her møder en voksen, som har tid og lyst til at tale med dem og vise dem omsorg og kærlighed.

Arbejdet blandt gadebørnene er nu organiseret i to selvstændige foreninger med egne bestyrelser i Danmark og Tanzania. ”Fremtid og Håb” i Danmark har ca. 500 medlemmer og en del flere givere, ligesom vi har støtter i Norge og på Færøerne. Alle medarbejdere i Danmark arbejder ulønnet.

Behov for en børnelandsby for gadebørn.

I dag hjælpes børnene ud fra tre lejede bygninger. Alle tre er gamle og dårligt vedligeholdte. Drop-in centret er opsagt af udlejer, drengehjemmet har fået en huslejestigning på 150 % på én gang og pigehjemmet er for lille til behovet. Derfor har Joseph og hans afrikanske bestyrelse længe ønsket at samle pige- og drengehjemmet på egen grund, en grund, som er stor nok til også at rumme en værkstedsbygning og et mindre have- og landbrug.  Sumbawanga kommune er meget glad for det arbejde, Joseph og hans stab udfører, og har tilbudt en stor grund i byens udkant på meget fordelagtige vilkår.  Herved kan de børn, som ikke læser videre, lære et håndværk eller gartneri/landbrug. Og den store grund på ca. 150*300 meter kan udnyttes til at gøre hjemmet mere uafhængig af hjælp fra Danmark. ”Hjælp til selvhjælp” er et meget vigtigt princip for Joseph og hans bestyrelse.

 ”Fremtid og Håb” har ikke selv haft økonomisk mulighed for at starte et sådant byggeri. Vi er derfor dybt taknemmelige for, at Y’s men i Region Danmark har indstillet ”Børnelandsby i Sumbawanga”  til Regionsprojekt 2011/12.

Og hvad er der sket, siden vi blev indstillet til Regionsprojekt?

”Fremtid og Håb” i Tanzania og Danmark har holdt møde med borgmesteren i Sumbawanga. Og vi er ved at få ordnet papirarbejdet med overdragelse af grund og byggetilladelse.  Ole Weber, som er dansk arkitekt, har sammen med en afrikansk arkitekt udarbejdet tegninger til ”børnelandsbyen”.

Arbejdet skal formentlig udføres af en afrikansk entreprenør efter licitation. Men vi søger en dansk byggesagkyndig volontør, gerne med erfaring fra arbejde i Afrika, til at kontrollere arbejdet i det daglige i byggeperioden og til at tage ansvaret for regnskab og penge udbetaling. Måske er det en opgave for en dansk Y’s man?

”Fremtid og Håb” har påtaget sig en stor opgave, og pengene slår måske ikke til. Men vi har fået nyt mod og nye kræfter gennem regionsprojektet, og vi tror på, at projektet kan gennemføres. Vi har meget mere at fortælle herom, og vi kommer gerne ud i Y’s mens klubber for at berette mere og vise flere billeder fra dette spændende og meningsfulde projekt.

Henvendelse kan rettes til Børge Movild, Nord-Als Y’s mens club og medlem af bestyrelsen for ”Fremtid og Håb”. Telf.: 5224 1672 eller mail: bmovild(at)gmail.com