Hjælp-til-selvhjælp i Kirgistan

”Hjælp-til-selvhjælp” i Kirgistan er et af Y´s Mens to regionsprojekter i 2008-09. Det gennemføres af Folkekirkens Nødhjælp i samarbejde med lokale partnere i Kirgistan. Den ortodokse kirkes sociale arbejde udrustes til at oprette selvhjælpsgrupper blandt fattige Kirgisere. Derigennem vil projektet:

1. - styrke fattiges initiativ og økonomi gennem selvhjælpsgrupper

2. - udruste kirken til at løfte sin diakonale opgave

Ved at oprette selvhjælpsgrupper er kirken med til at skabe et alternativ til trøstesløsheden, der skaber sammenhold og håb i en vanskelig samfundsmæssig overgangssituation. Selvhjælpsgrupperne er hjælp til selvhjælp. Medlemmerne er ikke bare passive modtagere af hjælp, men bliver gennem undervisning, vejledning og inspiration sat i gang med selv at finde løsninger. Også på deres økonomi ved at komme i gang med for eksempel husdyrhold eller salg af hjemmelavede produkter.  

Selvhjælpsgruppe-metoden har vist sig at være et effektivt redskab for mennesker på randen af eksistensen. Mnge siger: ”Før jeg blev medlem af en gruppe, sad jeg bare alene og ventede på, at nogen kom og hjalp mig. Nu har jeg lært mennesker at kende, som har de samme problemer som jeg – og nu finder vi løsninger sammen. Vi har lært, at vi kan hjælpe hinanden.”  

Samtidig er den ortodokse kirke i Kant selv i en overgangssituation. Efter 70 års indadvendthed vil den gerne være noget for nabolaget – i en provinsby ramt af meget stor arbejdsløshed og fraflytning. Lederen af arbejdet, Natalia Udodova, har været på 5 måneders internationalt kursus på Diakonhøjskolen i Århus i 2005 for at udvide sin faglige kunnen. Hun og kirken ønsker at opbygge sammenhold og initiativ blandt selvhjælpsgruppernes medlemmer og udruste dem til at samarbejde med andre og tage sager op i forhold til myndigheder og politikere – til gavn for hele lokalsamfundet. Og så vil de gerne sprede denne slags diakoni til andre kirker i landet.  

Alt i alt beløber projektet sig til ca. 500.000,- kr.

Ung i kirken

”Ung i kirken” er et af Y´s Mens to regionsprojekter i 2008. Det varetages af Kirkefondet og henvender sig til de unge voksne i kirken, de 18 – 35-årige. Forskellige tilbud skal give flere unge mod på at deltage og forblive engageret i det kirkelige arbejde.

Gennem etablering af netværksgrupper ønsker Kirkefondet at styrke de unge, både frivillige og ansatte, i deres kirkelige arbejde. Disse grupper vil være et sted, hvor man kan sparre med jævnaldrende, der har de samme interesser for og udfordringer i arbejdet; hvor man kan dygtiggøre sig i fællesskab med andre og sammen reflektere over, hvilke kompetencer det kirkelige engagement giver.

Et andet tilbud vil være en mentorordning for alle nyvalgte menighedsrådsmedlemmer under 35 år. Den vil træde i kraft umiddelbart efter menighedsrådsvalget i november 2008. Tanken er, at de unge matches med erfarne menighedsrådsmedlemmer, der med deres viden og erfaring kan hjælpe den enkelte unge med at udfolde egne evner, idéer og kompetencer indenfor menighedsrådsarbejdet.

En tredje del af projektet er en dybdegående analyse af de unge voksnes tilknytning til folkekirken samt barrierer for samme. De unge voksne bruger ofte de kirkelige tilbud ud fra deres behov og interesser, tit i et andet sogn end der, hvor de bor. Den folkekirkelige struktur indeholder barrierer for, at de unge voksne bliver engagerede i kirkeligt arbejde på en måde, der kan motivere dem for at deltage i menighedsrådsarbejde eller andet kirkeligt arbejde. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR).

Alt i alt beløber projektet sig til ca. 600.000,- kr.