Konfirmandcenter

LEGO støtter Folkekirkens Konfirmandcenter

Med en check fra Edith og Godtfred Kirk Christensen Fond er der råd til at realisere nogle af de drømme, som startede Folkekirkens Konfirmandcenter. Det nyoprettede Folkekirkens Konfirmandcenter sigter mod at udvikle og understøtte konfirmandundervisningen rundt om i landet og med penge i hånden fra stifterne af LEGO, så kan de første projekter på tegnebrættet blive til virkelighed.

- Støtten fra fonden giver arbejdsro og mulighed for at gøre Folkekirkens Konfirmandcenter til mere end drømme og ord, siger lederen af Folkekirkens Konfirmandcenter, Finn Andsbjerg Larsen.

 

Folkekirkens Konfirmandcenter har siden oprettelsen denne sommer indsamlet ideer og erfaringer fra præster, provster, kirkelige foreninger og undervisere, og er nu klar til at dele ud af dem, så andre kan få glæde af dem. På Finn Andsbjerg Larsen computer ligger allerede en del tekster, billeder og video, som han vil dele med interesserede konfirmandundervisere.

- Hovedtanken bag konfirmandcenteret er at understøtte udveksling og udvikling af ideer til konfirmandundervisningen. Og med pengene kan vi nu gå i gang med at etablere en hjemmeside, som skal være den platform, portal og vidensdatabase, der gør det muligt at nå endnu længere ud i det folkekirkelige med de mange ideer til undervisningen, siger Finn Andsbjerg Larsen.

 

Folkekirkens Konfirmandcenter er et center, der skal tilbyde præster og andre undervisere af konfirmander støtte til at gennemføre en undervisning af konfirmander, der er baseret på nye pædagogiske metoder, hvor konfirmanden oplever selv at være en aktiv del af undervisningen ved at blive inddraget i projekter og oplevelser, der er knyttet op på kristendommens grundelementer.  

 

Centret skal Ligeledes tilbyde præster og sognemedhjælpere kurser, hvor nye pædagogiske muligheder omkring konfirmandundervisningen kan tilegnes. 
Danmarks biskopper har anbefalet projektet. 

 

Fakta om Folkekirkens Konfirmandcenter

Som initiativtagere til det nye center står Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster, de frivillige organisationer FDF og KFUM og KFUK i Danmark samt de danske Y’s Men, og initiativet bakkes op af samtlige biskopper. Biskop over Ribe Stift, Elisabeth Dons Christensen er formand for konfirmandcentret.

Aktuelt arbejder Folkekirkens konfirmandcenter med:

  • at besøge sogne og provstier
  • at indsamle erfaringer fra landets præster
  • at afklare behov og se hvordan centeret kan være en inspirator og hjælp
  • at beskrive eksisterende materiale 

Ovenstående med sigte på:

  • at udvikle en hjemmeside med viden og redskaber til konfirmandundervisningen.
  • at udvikle kursusformer og inspirationsdage
  • at skabe netværk også imellem brugerne
  • at nytænke og udvikle ideer og arbejdsformer
  • at skabe et "rum" for ide- og erfaringsudveksling
  • at give råd og hjælp når det er svært

Kontakt Folkekirkens konfirmandcenter:

 

undefinedlæs mere på konfirmandcentrets hjemmeside

 

Anbefalinger

"Som døbt er præst og konfirmand lige i troen. Konfirmanderne er ikke blot tomme kar, der skal fyldes op, men de kommer med hver deres oplevelser, erfaringer og spørgsmål, som undervisningen må tage alvorligt." Sognepræst Hanne Jul Jakobsen 

 

”Det er vigtigt, at folkekirken også går nye veje i konfirmandundervisningen, og der er brug for det bredest mulige samarbejde om det.” Biskop Elisabeth Dons Christensen